Korisne informacije

Izmjene od 22.02 za ORM siječanj-veljača


Omogućena prijava za pravne osobe u sustavu sporta

01/6444 000

KONTAKT CENTAR HZZ-a

08.00 do 16.00 sati
PON-PET

Koristite on-line kontakt ako ste u mogućnosti.

[NOVO] ISPLATA POTPORE BLOKIRANIM POSLODAVCIMA

Moguća je isplata potpore na zaštićeni račun.

Najčešća pitanja vezana za potpore za očuvanje radnih mjesta

[NOVO] 5. ožujka najavljena je nova mjera za ožujak. Zahtjevi će se zaprimati od 1. travnja.

[IZMJENA] Od 22. veljače dopunjena je mjera siječanj-veljača i uključuje pravne osobe u sustavu sporta, a ostali kriteriji su isti kao u mjeri od 25. siječnja 2021.

Od 25. siječnja 2021. zaprimaju se zahtjevi za mjeru siječanj-veljača za djelatnosti i mikropoduzetnike. Ova mjera uključuje poslodavce na potresom pogođenim područjima (Sisačkomoslavačka županija, Zagrebačka županija i Karlovačka županija) bez kriterija pada prihoda i djelatnosti. Maksimalni iznos potpore po radniku do 4.000 kn.

Mjera Skraćivanje radnog vremena, dostupna je od siječnja do prosinca za sve poslodavce s 10 ili više zaposlenih. Maksimalni iznos potpore po radniku do 3.600 kn.

Od siječnja do lipnja za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama osoba s invaliditetom dostupna je ova mjera. Maksimalni iznos potpore po radniku do 4.000 kn.

Da, potrebno je predati novi zahtjev putem aplikacije Moji ORM zahtjevi.

 • Za potporu za siječanj i veljaču trebate predati novi zahtjev koji vrijedi za siječanj i veljaču (ako je predan do 25.02) ili za veljaču ako je predan od 26. veljače do 25. ožujka 2021.
 • Za potporu Skraćivanje radnog vremena predani zahtjev u siječnju vrijedi od siječnja do prosinca 2021.
 • Za potporu za osobe s invaliditetom zahtjev predan do 10. veljače vrijedi od siječnja do lipnja 2021.

Mjere ožujak-srpanj, lipanj, srpanj-kolovoz, rujan-listopad i listopad-prosinac više nisu aktivne. Nećete automatizmom dobiti potporu za siječanj-veljaču ako ne predate novi zahtjev.

U mjeru su uključene pravne osobe u sustavu sporta i to:

Prihvatljivi su radnici:

 • koji su zaposleni temeljem ugovora o radu, a sukladno Zakonu o sportu i propisima o radu, kao trener, voditelj, instruktor, fizioterapeut ili ostalo administrativno i tehničko osoblje.

Nisu prihatljivi radnici:

 • čiji je trošak plaće planiran programom javnih potreba jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S-a) u 2020. i 2021. godini, a isplata iste je obustavljena odlukom nadležnog tijela ili je odlukom nadležnog tijela program javnih potreba izmijenjen na način da se trošak plaće više ne planira programom javnih potreba
 • sportaši, vlasnici, suvlasnici, osnivači, članovi uprave i nadzornog odbora, direktori, prokuristi i slično.


Napomene:

 • pravne osobe u sustavu sporta iz točke 5. ovoga odjeljka ne moraju biti obveznici poreza na dobit.

VAŽNO: HZZ ne preuzima odgovornost za podnošenje zahtjeva na neispravan način i izvan propisanog roka. Molimo informirajte se o uvjetima mjere.

Poslodavci kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine obustavljen rad mogu ostvariti pravo na dodatni iznos potpore za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova u visini koji utvrdi Ministarstvo financija, Porezna uprava. Prema Odluci nadležne Porezne uprave poslodavci kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine obustavljen rad nadoknadit će se svi ili dio plaćenih fiksnih troškova za mjesec prosinac 2020. godine.

Za ostvarivanje ovoga prava potrebno je podnijeti dodatni zahtjev Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Postupak zaprimanja i odobravanja zahtjeva te kriterije za dobivanje nadoknade propisala je Porezna uprava i objavila na svojim mrežnim stranicama porezna-uprava.hr.

Po odobrenju zahtjeva od strane Porezne uprave, HZZ će izvršiti isplate.

Molimo poslodavce da sva pitanja vezana uz nadoknadu fiksnih troškova upućuju Poreznoj upravi.


NAPOMENE:

 • poslodavci koji su zatvoreni Odlukom Stožera imaju mogućnost podnijeti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi zahtjev za dodatni iznos potpore za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova
 • iznimno, poslodavci koji imaju već predani zahtjev za razdoblje rujan-prosinac ili listopad-prosinac po kojemu ostvaruju puni iznos mjesečne potpore od 4.000 kn po radniku, a naknadno im je onemogućen rad Odlukom Stožera, ne moraju predavati novi zahtjev za očuvanje radnih mjesta s razlogom „onemogućen rad Odlukom Stožera“ da bi ostvarili pravo na nadoknadu fiksnih troškova. Dovoljno je putem DOPUNE ZAHTJEVA poslati kopiju Odluke Stožera kojom im je onemogućen rad.
 • predaja zahtjeva za očuvanje radnih mjesta ne podrazumijeva pravo za nadoknadu fiksnih troškova, niti pozitivna ocjena ORM zahtjeva jamči pozitivnu ocjenu zahtjeva za nadoknadu fiksnih troškova
 • zahtjev za nadoknadu fiksnih troškova predaje se ISKLJUČIVO Poreznoj upravi u rokovima koje je propisala Porezna uprava

Rok za dostavu dokaza o isplati plaća/namjenskom utrošku sredstava, neovisno o vrsti mjere, je kako slijedi:

 • Dokaz za siječanj:
  Zaprima se od 5. veljače do 5. ožujka
 • Dokaz za veljaču:
  Zaprima se od 5. ožujka do 5. travnja
 • Dokaz za ožujak:
  Zaprima se od 5. travnja do 5. svibnja

Za predani zahtjev, u razdoblju trajanja zahtjeva, ovo su najosnovnije obveze korisnika:

 • mjesečno predavati dokaz o isplati plaća/namjenskom utrošku dobivenih sredstava. Više >
 • produživati zahtjev mjesec-za-mjesec (nije obvezno u kod svih mjera i predanih zahtjeva). Upute za pojedinu mjeru pronađite u Korisničkom centru u temi za tu mjeru
 • dopuniti zahtjev promjenama nastalim kod poslodavca nakon predaje zahtjeva (npr. osvježeni popis radnika koji koriste potporu ako je radnik koji je koristio potporu otvorio dugotrajno bolovanje) Više >; Više >

Obveze prestaju u ovim slučajevima:

 • Odustali ste od zahtjeva Više >
  (ostaje vam obveza dostave dokaza o isplati plaća za razdoblje u kojem ste koristili potporu, ako je to slučaj)
 • Predani zahtjev je negativno ocijenjen Više >

Pročitajte više na temu neisplate potpore u roku, neotpisanim doprinosima i mogućim razlozima te kako ih riješiti u ovoj temi u Korisničkom centru.

Da, može. Možete koristiti jedan račun za sve zahtjeve. Dodatne informacije pročitajte ovdje.