Korisne informacije

Nove mjere!


Mjera za osobe s invaliditetom, nove djelatnosti i pruduženje postojećih mjera

01/6444 000

INFO CENTAR HZZ-a

07.00 do 17.00 sati
PON-PET

Molimo koristite on-line kontakt za pitanja.

Najčešća pitanja vezana za potpore za očuvanje radnih mjesta

Mjera za mikropoduzetnike

  • Mjera je produžena na kolovoz 2020. Zahtjevi predani u srpnju vrijede i za kolovoz, ali uz obvezu predaje dokumentacije o padu prihoda u srpnju. Više info

Zahtjevi za kolovoz primaju se od 3. kolovoza.

Mjera za srpanj-kolovoz

  • Nove dozvoljene djelatnosti unutar NKD razreda H, I, J, M, N, R i S te proširenje ciljane skupine poslodavaca na sve koji obavljaju djelatnost u prihvatljivim sektorima i po toj osnovi obveznici su poreza na dobit. Više info

Više informacija pročitajte u objavi.

Da, potrebno je dostaviti novi zahtjev putem online aplikacije za mjesec/mjesece za koji želite koristiti potoru. Za potporu Skraćivanje radnog vremena predani zahtjev u srpnju vrijedi od lipnja do prosinca 2020. Za potporu u mjesecu srpnju za mikropoduzetnike zahtjev treba predati do 31.7, koji vrijedi i za produženju ove mjere na kolovoz.
Za potporu za srpanj-kolovoz u djelatnostima unutar NKD razreda H, I, J, M, N, R i S zahtjev se treba predati do 31. srpnja ako tražite potporu za srpanj, odnosno do 31. kolovoza ako tražite potporu samo za kolovoz.

Mjera ožujak-svibanj više nije aktivna i ako ste korisnik te mjere zadnja potpora koja će se isplatiti je za mjesec svibanj i nećete automatski dobiti potporu za lipanj ili druge mjesece.

Za potporu u lipnju (s trajanjem do prosinca) dostupna je mjera Skraćivanje radnog vremena, koja traje do prosinca 2020. za sve poslodavce s 10 ili više zaposlenih. Maksimalni iznos potpore po radniku do 2.000 kn

[NOVO] Za potporu u srpnju, s produženjem na kolovoz dostupna je mjera za mikropoduzetnike. Maksimalni iznos potpore po radniku do 2.000 kn

Za potporu u srpnju i kolovozu dostupna je mjera za djelatnosti u NKD razredima H, I, J, N, R i S. Maksimalni iznos potpore po radniku do 4.000 kn

[NOVO] Od srpnja do prosinca za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama osoba s invaliditetom dostupna je ova mjera. Maksimalni iznos potpore po radniku do 4.000 kn

Pročitjte u opisu pojedine mjere kriterije za dodjelu potpore.

Zahtjevi se zaprimaju do 7. prosinca 2020. Zahtjev predan u srpnju vrijedi od lipnja do prosinca 2020.

Zahtjevi se zaprimaju od 8. srpnja (za potpore koje uključuju srpanj i kolovoz), tj od 1. do 31. kolovoza (za potpore koje će se isplaćivati samo za kolovoz).

Zahtjevi se zaprimaju od 3 kolovoza do 31. kolovoza.

Nije potrebno predavati novi zahtjev ako ste korisnik potpore za mikropoduzetnike u srpnju ali je potrebno kroz Dopunu zahtjeva predati dokumentaciju o padu prihoda u srpnju. Više info

Možete koristiti mjeru za srpanj-kolovoz, ali samo u razdoblju u kojemu ne koristite mjeru za mikropoduzetnike.

Ako imate aktivni zahtjev za mikropoduzetnike za srpanj, nakon 1. kolvoza predajte kroz DOPUNU ZAHTJEVA zahtjev za raskidom. Nakon toga predajte zahtjev za mjeru srpanj-kolovoz.

Napominjemo da je mjera za mikropoduzetnike dostupna za sve djelatnost ako zapošljavate 9 ili manje radnika, dok mjera za srpanj-kolovoz je dostupna samo u određenim NKD razredima.

Za tu mjeru se više ne primaju novi zahtjevi, ali korisnici te mjere moraju predati dokaze o isplati plaća za svibanj do 5. srpnja, dok poslodavci s 50 ili više radnika moraju predati dopunu zahtjeva s dokazom pada prihoda od 20% u svibnju 2020. u odnosu na svibanj 2019. Više informacija ovdje.