Korisne informacije

Nastavak mjera


Razdoblje rujan-prosinac za mikropoduzetnike, djelatnosti kojima je ograničen rad i stalni sezonac.

01/6444 000

INFO CENTAR HZZ-a

07.00 do 17.00 sati
PON-PET

Koristite on-line kontakt ako ste u mogućnosti.

Odaberite najbolju mjeru

Koja mjera je najbolji izbor za poslodavca u razdoblju rujan-prosinac?

Najčešća pitanja vezana za potpore za očuvanje radnih mjesta

[NOVO] Od 15. rujna zaprimaju se zahtjevi za mjeru za djelatnosti koja traje od rujna do prosinca. Maksimalni iznos potpore po radniku do 4.000 kn.

[NOVO] Od 15. rujna zaprimaju se zahtjevi za mjeru za mikropoduzetnike koja traje od rujna do prosinca. Maksimalni iznos potpore po radniku do 2.000 kn.

Za potporu od lipanj do prosinca aktivna je mjera Skraćivanje radnog vremena, za sve poslodavce s 10 ili više zaposlenih. Maksimalni iznos potpore po radniku do 2.000 kn.

Od srpnja do prosinca za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama osoba s invaliditetom dostupna je ova mjera. Maksimalni iznos potpore po radniku do 4.000 kn.

Poslodavci kojima je poslovanje narušeno zbog okolnosti koronavirusa:

 • do 4.000 kn po zaposleniku
 • pad prihoda od 60% ili više
 • unutar određenih NKD razreda (najviše ugrožene djelatnosti)

Mjera koju mogu koristiti: djelatnosti rujan-prosinac Saznaj više >

Poslodavci kojima je poslovanje narušeno zbog okolnosti koronavirusa (bez kriterija djelatnosti):

 • do 2.000 kn po zaposleniku
 • pad prihoda od 50% ili više
 • 9 ili manje zaposlenih

Mjera koju mogu koristiti: mikropoduzetnici rujan-prosinac Saznaj više >

Poslodavci kojima je poslovanje onemogućeno (zabranjeno) odlukom Stožera civiline zaštite:

 • do 2.000 kn po zaposleniku ako im je rad zabranjen do 14 dana
 • do 4.000 kn po zaposleniku ako im je rad zabranjen više od 14 dana
 • bez kriterija pada prihoda ili djelatnosti

Mjera koju mogu koristiti: djelatnosti rujan-prosinac Saznaj više >

Poslodavci kojima je poslovanje ograničeno odlukom Stožera civiline zaštite:

 • do 2.000 kn po zaposleniku, pad prihoda 50%
 • do 4.000 kn po zaposleniku, pad prihoda 60%

Mjere koje mogu koristiti:

 • djelatnosti rujan-prosinac (pad prihoda 60%, bez kriterija djelatnosti) Saznaj više >
 • mikropoduzetnici rujan-prosinac (pad prihoda 50%, bez kriterija djelatnosti, 9 ili manje zaposlenih) Saznaj više >

U razdoblju rujan-prosinac aktivne su još dvije mjere s specfičinijim kriterijima: mjera Skraćivanje radnog vremena i mjera za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama osoba s invaliditetom koje su krenule u lipnju i traju do prosinca.

Da, potrebno je dostaviti novi zahtjev putem online aplikacije za mjesec/mjesece za koji želite koristiti potoporu, za mjeru koju želite koristiti.

Mjere ožujak-srpanj više nisu aktivne. Nećete automatizmom dobiti potporu za rujan-prosinac ako ne predate novi zahtjev.

Zahtjevi se zaprimaju od 15. rujna do 15. siječnja 2021. godine. Više informacija pročitajte u opisu mjere.

Zahtjevi se zaprimaju do 7. prosinca 2020. Zahtjev predan u srpnju vrijedi od lipnja do prosinca 2020, uz obvezu mjesečne predaje dokaza.

Da, moguće je koristiti drugu mjeru. Nije moguće istovremeno (u jednom mjesecu) koristiti više od jedne mjere. Prebaciti se možete predajom zahtjeva za drugu mjeru, što morate napraviti u roku u kojemu se primaju zahtjevi za mjesec u kojemu želite koristiti drugu mjeru.

Kako se prebacujete na drugu mjeru:

 • Nemojte produžiti zahtjev za mjeru koju već koristite na sljedeći mjesec. To znači - nemojte predati dopunu zahtjeva s dokumentacijom pada prihoda, čak i ako vam aplikacija Moji zahtjevi prikazuje informaciju da to napravite.
 • Ako ste već produžili zahtjev, putem Dopune zahtjeva predajte odustajanje/raskid od postojećeg zahtjeva
 • Predajte novi zahtjev za drugu mjeru u roku za predaju zahtjeva za mjesec u kojemu želite koristiti potporu po toj mjeri

Primjer:
Ako u rujnu koristite mjeru za mikropoduzetnike (u kolovozu imate pad prihoda 50% ili više), u listopadu se možete "prebaciti" na mjeru za djelatnosti ako ste utvrdili da vam je u rujnu pad prihoda 60% ili više (što je ulazni kriterij za mjeru za djelatnosti). Naravno, morate zadovoljiti i ostale kriterije mjere na koju se želite prebaciti.

Rok za dostavu dokaza o isplati plaća/namjenskom utrošku sredstava, neovisno o vrsti mjere, je kako slijedi:

 • Dokaz za srpanj:
  Zaprima se od 5. kolovoza do 5. rujna
 • Dokaz za kolovoz:
  Zaprima se od 5. rujna do 5. listopada
 • Dokaz za rujan:
  Zaprima se od 5. listopada do 5. studenog
 • Dokaz za listopad:
  Zaprima se od 5. studenog do 5. prosinca
 • Dokaz za studeni:
  Zaprima se od 5. prosinca do 5. siječnja 2021.
 • Dokaz za prosinac:
  Zaprima se od 5. siječnja 2021. do 5. veljače 2021.

Napomena:
Dokazi za zahtjeve za mikropoduzetnike i djelatnosti (za razdoblje rujan-prosinac) koji se predaju od 15. u tekućem mjesecu do 15. sljedećeg mjeseca za potporu u tekućem mjesecu zaprimaju se po istom rasporedu. Na primjer, zahtjev predan 10. listopada za mjeru rujan-prosinac osigurava potporu za rujan, a dokaz o isplati plaća za taj zahtjev (dokaz za mjesec rujan) moći će se dostaviti od 5. listopada do 5. studenoga. Iako je zahtjev predan tijekom listopada, poslodavac je obvezan za njega predati dokaz o isplati plaća za rujan.

Ukoliko poslodavac zbog objektivnih okolnosti (npr. potpora još nije isplaćena) nije u mogućnosti dokaze dostaviti do navedenog roka, kašnjenje će biti uvaženo. Pročitajte odgovor "Kako predati dokaz o isplati plaća za prethodno razdoblje".

Mogu ukoliko spadaju u prihvatljive djelatnosti i zadovoljavaju kriterije potpore. Informacije o kriterijima nalaze se u opisu pojedine mjere.

Uvjet je da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do dana 29.02.2020.g., te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.

Ako postaju neaktivni 30. rujna imaju pravo na potporu za rujan.
Ako postaju neaktivni 30. listopada imaju pravo na potporu za rujan i listopad.

Više informacija o korištenju potpore za očuvanje radnih mjesta za sezonske obrte pročitajte ovdje.

Pročitajte više na temu neisplate potpore u roku, neotpisanim doprinosima i mogućim razlozima te kako ih riješiti u ovoj temi u Korisničkom centru.

Da, može. Možete koristiti jedan račun za sve zahtjeve. Dodatne informacije pročitajte ovdje.