Korisne informacije

Nove mjere!


Skraćenje radnog vremena i ORM za mikro-poduzetnike

01/6444 000

INFO CENTAR HZZ-a

07.00 do 17.00 sati
PON-PET

Molimo koristite on-line kontakt za pitanja.

Najčešća pitanja vezana za potporu za očuvanje radnih mjesta

Poslodavac mora dokazati pad prihoda od najmanje 50% za svibanj 2020. u odnosu na svibanj 2019. godine temeljem PDV obrasca predanog Poreznoj upravi najkasnije do 20. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata potpore.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci, treba dokazati pad prihoda od najmanje 50% za svibanj 2020. u odnosu na veljaču 2020. godine temeljem predaje PDV obrasca Poreznoj upravi. Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prihoda na temelju tablice pada prihoda.

Poslodavac koji je tražio potporu za 50+ radnika će morati vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore pa do zaključno do 31. prosinca 2021. godine postupi na jedan od slijedećih načina:

  • isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;
  • ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća;
  • dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;
  • isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;
  • stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

Navedeno se odnosi na poslodavce koji će na propisane načine postupiti u razdoblju od 29.5.2020. do 31.12.2021.g.

Ograničenja za neisplatu dividende, udjela u dobiti i drugih nagrada za poslodavce korisnike potpore primjenjuju se od dana 29.5.2020. do 31.12.2021.g.

Zahtjevi se zaprimaju od 8.-30. lipnja 2020.

Za tu mjeru se više ne primaju novi zahtjevi, ali korisnici te mjere moraju predati dokaze o isplati plaća za svibanj do 5. srpnja, dok poslodavci s 50 ili više radnika moraju predati dopunu zahtjeva s dokazom pada prihoda od 20% u svibnju 2020. u odnosu na svibanj 2019. Više informacija ovdje.