Korisne informacije

Produženje siječanj-veljača


ORM se nastavlja na siječanj i veljaču 2021, zahtjevi se primaju od 25.01.21.

01/6444 000

INFO CENTAR HZZ-a

07.00 do 17.00 sati
PON-PET

Koristite on-line kontakt ako ste u mogućnosti.

[NOVO] ISPLATA POTPORE BLOKIRANIM POSLODAVCIMA

Moguća je isplata potpore na zaštićeni račun.

Najčešća pitanja vezana za potpore za očuvanje radnih mjesta

Poslodavci kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine obustavljen rad mogu ostvariti pravo na dodatni iznos potpore za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova u visini koji utvrdi Ministarstvo financija, Porezna uprava. Prema Odluci nadležne Porezne uprave poslodavci kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine obustavljen rad nadoknadit će se svi ili dio plaćenih fiksnih troškova za mjesec prosinac 2020. godine.

Za ostvarivanje ovoga prava potrebno je podnijeti dodatni zahtjev Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Postupak zaprimanja i odobravanja zahtjeva te kriterije za dobivanje nadoknade propisala je Porezna uprava i objavila na svojim mrežnim stranicama porezna-uprava.hr.

Porezna uprava zaprima zahtjeve do 15.02.2021., a isplaćena nadoknada je za prosinac 2020. godine.

Po odobrenju zahtjeva od strane Porezne uprave, HZZ će izvršiti isplate.

Molimo poslodavce da sva pitanja vezana uz nadoknadu fiksnih troškova upućuju Poreznoj upravi.


NAPOMENE:

 • poslodavci koji su zatvoreni Odlukom Stožera imaju mogućnost podnijeti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi zahtjev za dodatni iznos potpore za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova
 • iznimno, poslodavci koji imaju već predani zahtjev za razdoblje rujan-prosinac ili listopad-prosinac po kojemu ostvaruju puni iznos mjesečne potpore od 4.000 kn po radniku, a naknadno im je onemogućen rad Odlukom Stožera, ne moraju predavati novi zahtjev za očuvanje radnih mjesta s razlogom „onemogućen rad Odlukom Stožera“ da bi ostvarili pravo na nadoknadu fiksnih troškova. Dovoljno je putem DOPUNE ZAHTJEVA poslati kopiju Odluke Stožera kojom im je onemogućen rad.
 • predaja zahtjeva za očuvanje radnih mjesta ne podrazumijeva pravo za nadoknadu fiksnih troškova, niti pozitivna ocjena ORM zahtjeva jamči pozitivnu ocjenu zahtjeva za nadoknadu fiksnih troškova
 • zahtjev za nadoknadu fiksnih troškova predaje se ISKLJUČIVO Poreznoj upravi u rokovima koje je propisala Porezna uprava

[IZMJENA] Od 4. prosinca zaprimaju se zahtjevi za studeni i prosinac mjeru za djelatnosti (prošireni NKD razredi) i mikropoduzetnike koja traje od listopada do prosinca. Maksimalni iznos potpore po radniku do 4.000 kn. Važne informacije za korisnike mjere rujan-prosinac u odnosu na novu mjeru listopad-prosinac pročitajte ovdje.

Od srpnja do prosinca za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama osoba s invaliditetom dostupna je ova mjera. Maksimalni iznos potpore po radniku do 4.000 kn.

Opći kriteriji su isti kao i u mjeri studeni-prosinac, uz određene razlike:

 • nova razdoblja usporedbe prihoda
 • potpora se može dodjeliti za radnike zaposlene na dan 31.12.2020. (za siječanj) ili na dan 31.01.2021. (za veljaču)
 • poslodavci moraju biti prijavljeni u HZMO sustav osiguranika na dan 30. studeni 2020.
 • sezonski obrti moraju registrirati djelatnost i biti prijavljeni u HZMO sustav osiguranika na dan 30.11.2020., te moraju biti aktivni na dan podnošenja zahtjeva

Napomena: HZZ ne preuzima odgovornost za podnošenje zahtjeva na neispravan način i izvan propisanog roka. Molimo informirajte se o uvjetima mjere.

Da, potrebno je dostaviti novi zahtjev putem online aplikacije za mjesec/mjesece za koji želite koristiti potoporu, za mjeru koju želite koristiti.

Mjere ožujak-srpanj više nisu aktivne. Nećete automatizmom dobiti potporu za rujan-prosinac ako ne predate novi zahtjev.

Zahtjevi se zaprimaju od 26. studenog do 25. siječnja 2021. godine. Više informacija pročitajte u opisu mjere.

Rok za dostavu dokaza o isplati plaća/namjenskom utrošku sredstava, neovisno o vrsti mjere, je kako slijedi:

 • Dokaz za srpanj:
  Zaprima se od 5. kolovoza do 5. rujna
 • Dokaz za kolovoz:
  Zaprima se od 5. rujna do 5. listopada
 • Dokaz za rujan:
  Zaprima se od 5. listopada do 5. studenog
 • Dokaz za listopad:
  Zaprima se od 5. studenog do 5. prosinca
 • Dokaz za studeni:
  Zaprima se od 5. prosinca do 5. siječnja 2021.
 • Dokaz za prosinac:
  Zaprima se od 5. siječnja 2021. do 5. veljače 2021.

Napomena:
Dokazi za zahtjeve za mikropoduzetnike i djelatnosti (za razdoblje rujan-prosinac) koji se predaju od 15. u tekućem mjesecu do 15. sljedećeg mjeseca za potporu u tekućem mjesecu zaprimaju se po istom rasporedu. Na primjer, zahtjev predan 10. listopada za mjeru rujan-prosinac osigurava potporu za rujan, a dokaz o isplati plaća za taj zahtjev (dokaz za mjesec rujan) moći će se dostaviti od 5. listopada do 5. studenoga. Iako je zahtjev predan tijekom listopada, poslodavac je obvezan za njega predati dokaz o isplati plaća za rujan.

Ukoliko poslodavac zbog objektivnih okolnosti (npr. potpora još nije isplaćena) nije u mogućnosti dokaze dostaviti do navedenog roka, kašnjenje će biti uvaženo. Pročitajte odgovor "Kako predati dokaz o isplati plaća za prethodno razdoblje".

Mogu ukoliko spadaju u prihvatljive djelatnosti i zadovoljavaju kriterije potpore. Informacije o kriterijima nalaze se u opisu pojedine mjere.

Uvjet je da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do dana 29.02.2020.g., te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.

Ako postaju neaktivni 30. rujna imaju pravo na potporu za rujan.
Ako postaju neaktivni 30. listopada imaju pravo na potporu za rujan i listopad.

Više informacija o korištenju potpore za očuvanje radnih mjesta za sezonske obrte pročitajte ovdje.

Pročitajte više na temu neisplate potpore u roku, neotpisanim doprinosima i mogućim razlozima te kako ih riješiti u ovoj temi u Korisničkom centru.

Da, može. Možete koristiti jedan račun za sve zahtjeve. Dodatne informacije pročitajte ovdje.