Korisne informacije

Nova mjera za lipanj 2021.


Predaja zahtjeva od 24. lipnja.

01/6444 000

KONTAKT CENTAR HZZ-a

08.00 do 16.00 sati
PON-PET

Koristite on-line kontakt ako ste u mogućnosti.

[NOVO] ISPLATA POTPORE BLOKIRANIM POSLODAVCIMA

Moguća je isplata potpore na zaštićeni račun.

Najčešća pitanja vezana za potpore za očuvanje radnih mjesta

[NOVO] Od 1. travnja zaprimaju se zahtjevi za ožujak, travanj i svibanj za mjeru ožujak-travanj-svibanj

Mjera Skraćivanje radnog vremena, dostupna je od siječnja do prosinca za sve poslodavce s 10 ili više zaposlenih. Maksimalni iznos potpore po radniku do 3.600 kn.

Od siječnja do lipnja za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama osoba s invaliditetom dostupna je ova mjera. Maksimalni iznos potpore po radniku do 4.000 kn.

Da, potrebno je predati novi zahtjev putem aplikacije Moji ORM zahtjevi.

 • Za potporu za ožujak i travanj trebate predati novi zahtjev, od 1. travnja do 23. travnja., odnosno od 24. travnja za potporu za travanj i svibanj. Od 24. svibnja zaprimaju se zahtjevi za svibanj.
 • Za potporu Skraćivanje radnog vremena predani zahtjev u siječnju vrijedi od siječnja do prosinca 2021.
 • Za potporu za osobe s invaliditetom zahtjev predan do 10. veljače vrijedi od siječnja do lipnja 2021.

Mjere ožujak-srpanj, lipanj, srpanj-kolovoz, rujan-listopad i listopad-prosinac i siječanj-veljača 2021. više nisu aktivne. Nećete automatizmom dobiti potporu za ožujak-travanj ako ne predate novi zahtjev.

[IZMJENA 30. travnja]

 • Produženje mjere na svibanj. Zahtjevi predani za ožujak i travanj ili travanj vrijede i za svibanj. Produženje nije obveza za sve zahtjeve, pročitajte detalje ovdje.
 • Dodatni kriteriji usporedbe prihoda za PDV obveznike kvartalnih izvješća

[IZMJENA 15. travnja]

 • Poslodavci koji su osnovani nakon 1. veljače 2020. dokazuju pad prihoda/primitaka u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na rujan 2020. godine ili prvi cjeloviti kalendarski mjesec poslovanja.
 • Za radnike koji se zapošljavaju kao zamjena za radnike za koje je zatražena potpora, a koji su u mjesecu za koji se traži potpora započeli s korištenjem rodiljnog ili roditeljskog dopusta ili su otkazali ugovor o radu, a otkazni rok im je istekao, može se predati zahtjev za zamjenske radnike kroz dopunu zahtjeva, a u rokovima propisanim za podnošenje zahtjeva za mjesec za koji se traži potpora

[IZMJENA 30. ožujka] Dodatna razdoblja usporedbe prihoda za poslodavce koji su osnovani u određenom razdoblju (ovisno kada su stvarno počeli poslovati):

 • poslodavci koji su osnovani prije 1. travnja 2019. godine, a nisu odmah započeli s poslovanjem (u smislu ostvarivanja prihoda): prvi cjeloviti kalendarski mjesec poslovanja (utvrđuje se kao mjesec nakon mjeseca u kojemu je izdan prvi račun)
 • poslodavci koji su osnovani nakon 1. travnja 2019. godine, a nisu odmah započeli s poslovanjem: prvi cjeloviti kalendarski mjesec poslovanja (utvrđuje se kao mjesec nakon mjeseca u kojemu je izdan prvi račun)

Izmjene uvedene u mjeru siječanj-veljača (od 22. veljače 2021.) uključene su u mjeru ožujak-travanj. Pročitajte više ovdje.

Poslodavci kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine obustavljen rad mogu ostvariti pravo na dodatni iznos potpore za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova u visini koji utvrdi Ministarstvo financija, Porezna uprava. Prema Odluci nadležne Porezne uprave poslodavci kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine obustavljen rad nadoknadit će se svi ili dio plaćenih fiksnih troškova za mjesec prosinac 2020. godine.

Za ostvarivanje ovoga prava potrebno je podnijeti dodatni zahtjev Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Postupak zaprimanja i odobravanja zahtjeva te kriterije za dobivanje nadoknade propisala je Porezna uprava i objavila na svojim mrežnim stranicama porezna-uprava.hr.

Po odobrenju zahtjeva od strane Porezne uprave, HZZ će izvršiti isplate.

Molimo poslodavce da sva pitanja vezana uz nadoknadu fiksnih troškova upućuju Poreznoj upravi.


NAPOMENE:

 • poslodavci koji su zatvoreni Odlukom Stožera imaju mogućnost podnijeti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi zahtjev za dodatni iznos potpore za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova
 • iznimno, poslodavci koji imaju već predani zahtjev za razdoblje rujan-prosinac ili listopad-prosinac po kojemu ostvaruju puni iznos mjesečne potpore od 4.000 kn po radniku, a naknadno im je onemogućen rad Odlukom Stožera, ne moraju predavati novi zahtjev za očuvanje radnih mjesta s razlogom „onemogućen rad Odlukom Stožera“ da bi ostvarili pravo na nadoknadu fiksnih troškova. Dovoljno je putem DOPUNE ZAHTJEVA poslati kopiju Odluke Stožera kojom im je onemogućen rad.
 • predaja zahtjeva za očuvanje radnih mjesta ne podrazumijeva pravo za nadoknadu fiksnih troškova, niti pozitivna ocjena ORM zahtjeva jamči pozitivnu ocjenu zahtjeva za nadoknadu fiksnih troškova
 • zahtjev za nadoknadu fiksnih troškova predaje se ISKLJUČIVO Poreznoj upravi u rokovima koje je propisala Porezna uprava

Rok za dostavu dokaza o isplati plaća/namjenskom utrošku sredstava, neovisno o vrsti mjere, je kako slijedi:

 • Dokaz za siječanj:
  Zaprima se od 5. veljače do 5. ožujka
 • Dokaz za veljaču:
  Zaprima se od 5. ožujka do 5. travnja
 • Dokaz za ožujak:
  Zaprima se od 5. travnja do 5. svibnja
 • Dokaz za travanj:
  Zaprima se od 5. svibnja do 5. lipnja
 • Dokaz za svibanj:
  Zaprima se od 5. lipnja do 5. srpnja

Za predani zahtjev, u razdoblju trajanja zahtjeva, ovo su najosnovnije obveze korisnika:

 • mjesečno predavati dokaz o isplati plaća/namjenskom utrošku dobivenih sredstava. Više >
 • produživati zahtjev mjesec-za-mjesec (nije obvezno u kod svih mjera i predanih zahtjeva). Upute za pojedinu mjeru pronađite u Korisničkom centru u temi za tu mjeru
 • dopuniti zahtjev promjenama nastalim kod poslodavca nakon predaje zahtjeva (npr. osvježeni popis radnika koji koriste potporu ako je radnik koji je koristio potporu otvorio dugotrajno bolovanje) Više >; Više >

Obveze prestaju u ovim slučajevima:

 • Odustali ste od zahtjeva Više >
  (ostaje vam obveza dostave dokaza o isplati plaća za razdoblje u kojem ste koristili potporu, ako je to slučaj)
 • Predani zahtjev je negativno ocijenjen Više >

Pročitajte više na temu neisplate potpore u roku, neotpisanim doprinosima i mogućim razlozima te kako ih riješiti u ovoj temi u Korisničkom centru.

Da, može. Možete koristiti jedan račun za sve zahtjeve. Dodatne informacije pročitajte ovdje.