Korisne informacije

Izmjena listopad-prosinac


Opcije usporedbe prihoda, dobavljači poslodavaca kojima je onemogućen rad, prošireni NKD...

01/6444 000

INFO CENTAR HZZ-a

07.00 do 17.00 sati
PON-PET

Koristite on-line kontakt ako ste u mogućnosti.

Važne informacije

Za korisnike mjere listopad-prosinac vezano uz izmjene od 4. prosinca.

Najčešća pitanja vezana za potpore za očuvanje radnih mjesta

Poslodavci koji su podnijeli zahtjev za očuvanje radnih mjesta sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite mogu ostvariti pravo na dodatni iznos potpore za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova u visini koji utvrdi Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Za ostvarivanje ovoga prava potrebno je podnijeti zahtjev Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Postupak zaprimanja i odobravanja zahtjeva propisati će Ministarstvo financija, Porezna uprava i objaviti na svojim mrežnim stranicama porezna-uprava.hr.

Po odobrenju zahtjeva od strane Ministarstva financija, Porezne uprave, HZZ će izvršiti isplate.

Najvažnije izmjene su:

 • Maksimalno skraćivanje mjesečnih radnih sati povećano je na do 70% ukupne mjesečne satnice
 • Maksimalni iznos potpore po radniku povećan je na do 2.800 kn
 • Korisnici nemaju obvezu dostavljanja tjednog plana radnog vremena
 • Mjesečna evidencija radnog vremena ne mora biti potpisana od radnika koji su korisnici potpore, potreban je jedino potpis odgovorne osobe kod poslodavca

[IZMJENA] Od 4. prosinca zaprimaju se zahtjevi za studeni i prosinac mjeru za djelatnosti (prošireni NKD razredi) i mikropoduzetnike koja traje od listopada do prosinca. Maksimalni iznos potpore po radniku do 4.000 kn. Važne informacije za korisnike mjere rujan-prosinac u odnosu na novu mjeru listopad-prosinac pročitajte ovdje.

Od lipnja do prosinca aktivna je mjera Skraćivanje radnog vremena, za sve poslodavce s 10 ili više zaposlenih. Maksimalni iznos potpore po radniku do 2.000 kn.

Od srpnja do prosinca za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama osoba s invaliditetom dostupna je ova mjera. Maksimalni iznos potpore po radniku do 4.000 kn.

Da, potrebno je dostaviti novi zahtjev putem online aplikacije za mjesec/mjesece za koji želite koristiti potoporu, za mjeru koju želite koristiti.

Mjere ožujak-srpanj više nisu aktivne. Nećete automatizmom dobiti potporu za rujan-prosinac ako ne predate novi zahtjev.

Zahtjevi se zaprimaju od 26. listopada do 25. siječnja 2021. godine. Više informacija pročitajte u opisu mjere.

Zahtjevi se zaprimaju do 7. prosinca 2020. Zahtjev predan u srpnju vrijedi od lipnja do prosinca 2020, uz obvezu mjesečne predaje dokaza.

Rok za dostavu dokaza o isplati plaća/namjenskom utrošku sredstava, neovisno o vrsti mjere, je kako slijedi:

 • Dokaz za srpanj:
  Zaprima se od 5. kolovoza do 5. rujna
 • Dokaz za kolovoz:
  Zaprima se od 5. rujna do 5. listopada
 • Dokaz za rujan:
  Zaprima se od 5. listopada do 5. studenog
 • Dokaz za listopad:
  Zaprima se od 5. studenog do 5. prosinca
 • Dokaz za studeni:
  Zaprima se od 5. prosinca do 5. siječnja 2021.
 • Dokaz za prosinac:
  Zaprima se od 5. siječnja 2021. do 5. veljače 2021.

Napomena:
Dokazi za zahtjeve za mikropoduzetnike i djelatnosti (za razdoblje rujan-prosinac) koji se predaju od 15. u tekućem mjesecu do 15. sljedećeg mjeseca za potporu u tekućem mjesecu zaprimaju se po istom rasporedu. Na primjer, zahtjev predan 10. listopada za mjeru rujan-prosinac osigurava potporu za rujan, a dokaz o isplati plaća za taj zahtjev (dokaz za mjesec rujan) moći će se dostaviti od 5. listopada do 5. studenoga. Iako je zahtjev predan tijekom listopada, poslodavac je obvezan za njega predati dokaz o isplati plaća za rujan.

Ukoliko poslodavac zbog objektivnih okolnosti (npr. potpora još nije isplaćena) nije u mogućnosti dokaze dostaviti do navedenog roka, kašnjenje će biti uvaženo. Pročitajte odgovor "Kako predati dokaz o isplati plaća za prethodno razdoblje".

Mogu ukoliko spadaju u prihvatljive djelatnosti i zadovoljavaju kriterije potpore. Informacije o kriterijima nalaze se u opisu pojedine mjere.

Uvjet je da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do dana 29.02.2020.g., te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.

Ako postaju neaktivni 30. rujna imaju pravo na potporu za rujan.
Ako postaju neaktivni 30. listopada imaju pravo na potporu za rujan i listopad.

Više informacija o korištenju potpore za očuvanje radnih mjesta za sezonske obrte pročitajte ovdje.

Pročitajte više na temu neisplate potpore u roku, neotpisanim doprinosima i mogućim razlozima te kako ih riješiti u ovoj temi u Korisničkom centru.

Da, može. Možete koristiti jedan račun za sve zahtjeve. Dodatne informacije pročitajte ovdje.