Prijava za predaju zahtjeva
za Mjere aktivnog
zapošljavanja

Registracija za predavanje
zahtjeva

Da bi mogli predati online zahtjev napravite korisnički račun.

Registrirajte se

Pripremite se za jednostavnu i brzu predaju zahtjeva.

Više >

9 NOVIH PRIHVATLJIVIH DJELATNOSTI! Do 4.000 kn po radniku, zahtjevi se primaju do 31. kolovoza

Kriteriji