Mjera Skraćivanje radnog vremena lipanj - prosinac 2020.

Glavni kriterij: poslodavci koji zapošljavaju 10 i više radnika i očekuju pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora minimalno 10%

Zahtjevi se primaju od 1. srpnja do 31. prosinca 2020.
Za isplatu potpore za lipanj, zahtjev je potrebno predati u srpnju. Predani zahtjev vrijedi do kraja mjere.

Zahtjevi vrijede za sljedeća razdoblja, ovisno o datumu zaprimanja:

 • Za lipanj do prosinca: zaprimljeni od 1. do 31. srpnja
 • Za rujan do prosinca: zaprimljen od 1. do 31. kolovoza
 • Za listopad do prosinca: zaprimljen od 1. do 30. rujna
 • Za studeni do prosinca: zaprimljeni od 1. do 31. listopada
 • Za prosinac: zaprimljeni od 1. do 30. studenog

Ne trebate, jednom predani zahtjev vrijedi od lipnja (tj. od mjeseca za koji ste ga prvi puta predali po rasporedu iz prethodnog odgovora) do prosinca 2020. godine.

Svaki mjesec dužni ste predati mjesečnu evidenciju radnog vremena za prethodni mjesec putem gumba DOKAZ ZA MJESEC. Ako ne predate evidenciju, zahtjev se neće produžiti na tranutni mjesec. tj. prekinuti će se automatsko produživanje na sljedeći mjesec.

U bilo kojem trenutku možete zatražiti raskid ugovora (za buduće razdoblje) i prestati koristiti mjeru Skraćivanje radnog vremena po ovim uputama.

Zahtjevi vrijede za sljedeća razdoblja, ovisno o datumu zaprimanja:

 • Za lipanj do prosinca: zaprimljeni od 1. do 31. srpnja
 • Za rujan do prosinca: zaprimljen od 1. do 31. kolovoza
 • Za listopad do prosinca: zaprimljen od 1. do 30. rujna
 • Za studeni do prosinca: zaprimljeni od 1. do 31. listopada
 • Za prosinac: zaprimljeni od 1. do 30. studenog

Zahtjev se automatski produžuje na sljedeći mjesec, uz napomenu o obveznom slanju mjesečne evidencije radnog vremena kako je objašnjeno u prethodnom odgovoru.

Istekom mjeseca za koji je tražena potpora, poslodavac dostavlja Zavodu Evidenciju o radnom vremenu, potpisanu od strane radnika za koje je korištena mjera i odgovorne osobe kod poslodavca uz prihvaćanje materijalne i kaznene odgovornosti za sve potpisnike o točnosti iskazane evidencije radnog vremena.

Evidencija se dostavlja za radnike koji su koristili potporu i može biti skupni dokument (PDF) ili ZIP arhiva ako šaljete pojedinačne listove. Ograničenje težine pridodane(ih) datoteka je 35 MB.

Možete koristiti vlastiti predložak mjesečne evidencije radnog vremena.

Napomena:
Zbog ograničenja većine e-mail pretinaca na 20 MB po e-mail poruci, u e-mailu potvrde primitka dokaza nećemo pridodati učitane datoteke ali ćemo ih nabrojati i za svaku ponuditi preuzimanje putem poveznice.

Kliknite na gumb EVIDENCIJA RV/MJESEC pored zahtjeva za koji želite predati evidenciju radnog vremena.Evidenciju učitajte u polje "Mjesečna evidencija" u obrascu koji se pokaže. Po potrebi, opišite priložene dokumente.

Ako vam je zahtjev ispisan crveno, nedostaje mjesečna evidencija radnog vremena za prethodno razdoblje. Kliknite na + pored zahtjeva i u popisu aktivnosti pronađite link "Nedostaje mjesečna evidencija za [MJESEC]" i kliknite za predaju mjesečne evidencije za mjesec koji je naveden.

Zbog naknadne promjene načina slanja mjesečnih evidencija, ako ste prvi puta koristili običnu DOPUNU ZAHTJEVA, zaprimili smo mjesečnu evidenciju radnog vremena, ali ne možemo raspoznati dopunu kao dopunu s mjesečnom evidencijom.

Ponovite slanje mjesečne evidencije klikom na link "NEDOSTAJE EVIDENCIJA RADNOG VREMENA". Upozorenje će nestati, a prikaz statusa zahtjeva će vam točnije odgovarati stvarnom stanju. Nemate obvezu to napraviti, ali naša preprouka je da ponovite slanje zbog navedene preglednosti statusa zahtjeva. Hvala.

Korisnici mjere Skraćivanje radnog vremena nemaju obvezu predaje dokaza o isplati plaća.

Za mjesec u kojemu koriste potporu moraju predati mjesečnu evidenciju radnog vremena.

Ako datoteka prelazi 35 MB, nakon odabira s računala (prije slanja dokaza) biti će označena crveno, kao što pokazuje slika:Ne možete poslati dokaz sve dok u obrascu imate datoteku označenu crveno. Kliknite na X pored datoteke i uklonite je iz odabira, te pokušajte savjetima ispod riješiti problem.

Kako smanjiti veličinu datoteke?

 • Kod spremanja u PDF-a, odaberite opciju koja sugerira manju veličinu datoteke (Smallest filesize)
 • Ako postoji opcija detaljne kontrole kvalitete, odaberite opciju "Niska"
 • Ako postoji opcija detaljne kontrole rezolucije, odaberite opciju 144 dpi

Razlomite datoteku u manje datoteke:

 • U jedan PDF spremite pola mjesečne evidencije - pošaljite dokaz za mjesec s polovicom mjesečne evidencije
 • Nakon toga, ponovite slanje dokaza (na isti način kao i prvi puta) s drugim djelom mjesečne evidencije
 • Ako šaljete više pojedinačnih datoteka pakiranih u ZIP arhivu - napravite dva ZIP-a s manjim brojem datoteka i pošaljite dokaz dva puta

Poslodavci moraju obavljati gospodarsku djelatnost i zapošljavati 10 i više radnika.
Očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora mora biti minimalno 10%.
Poslodavac mora dokazati povezanost utjecaja epidemije COVID-19 na poslovanje i očekivanog pada ukupnog mjesečnog fonda radnih sati.

Ostvarenim padom prometa/primitaka u mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec protekle godine i jednim od slijedećih razloga:

 • pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima, pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora;
 • nemogućnost ugovaranja novih poslova za vrijeme epidemije COVID-19;
 • nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;
 • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.

Iznimno, poslodavci koji djeluju u sektoru prerađivačke industrije (grupa C po NKD) mogu ostvariti potporu i ako je pad prometa u promatranom razdoblju manji od 20%, ali moraju dokazati jedan od navedenih razloga.

Pad prometa dokazuje se putem predanih PDV obrazaca Poreznoj upravi. Porezna uprava će temeljem dostavljenih PDV obrasca, a na zahtjev Zavoda dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda za promatrano razdoblje.

Poslodavac za potporu može navesti samo radnike koji su kod njega bili zaposleni na dan 31. svibnja 2020. godine.

Poslodavac za potporu ne može navesti radnike kojima teče otkazni rok, kao niti radnike koji rade na daljinu.

U tvrtkama u kojima djeluje sindikat i postoji kolektivni ugovor poslodavac je dužan priložiti Sporazum o korištenju potpore za očuvanje radnih mjesta sklopljen sa sindikatom-potpisnikom kolektivnog ugovora.

Morate priložiti Odluku poslodavca o podnošenju zahtjeva za korištenje potpore za skraćivanje radnog vremena.

Mogu, ukoliko su poslovno aktivne, imaju zaposlene i podmiruju svoje obveze.

Udruge i ustanove koje nisu u sustavu poreza na dobit ne mogu koristiti potporu.

Ako poslujete godinu dana ili duže, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda.
Ako poslujete manje od godine dana, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda.

Dokumete učitajte u to naznačena polja kod predaje zahtjeva:


U tom slučaju morate predati tablicu usporedbe prihoda.

Ako poslujete godinu dana ili duže, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda koja uspoređuje lipanj 2020. i lipanj 2019.

Ako poslujete manje od godine dana, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda koja uspoređuje lipanj 2020. i veljaču 2020.

Poslodavac uz zahtjev šalje Izjavu o isplati plaća kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuje da je isplatio sve plaće radnicima za mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora u 2020.godini?

Pripremne radnje za uspješnu predaju zahtjeva:

 • Upoznajte se s zahtjevom kojega će te popunjavati
 • Napišite unaprijed tekstove 'Razlog podnošenja zahtjeva' i 'Poduzete aktivnosti za očuvanje radnih mjesta' u dokument na računalu. Kada dođete na korak 2., s kopiraj-zalijepi prebacite napisani tekst u odgovarajuća polja u obrascu
 • Preuzmite s naše stranice Excel tablicu popisa radnika za koje tražite potporu i ispunite je
 • Preuzmite s naše stranice Izjavu o točnosti, ispunite i spremite u PDF format
 • Preuzmite s naše stranice Izjavu o isplati plaća, ispunite i spremite u PDF format
 • Pripremite PDV obrazac lipanj 2020. i lipanj 2019. (ili veljača 2020. ako ne poslujete godinu dana)
 • Ako niste obveznik predaje PDV obrasca, ili predajte kvartalna PDV izvješća, preuzmite s naše stranice tablicu usporedbe prihoda lipanj 2020. prema lipanj 2019. ili ako poslujete manje od godinu dana ovu tablicu za usporedbu lipanj-veljača 2020.
 • Provjerite da li koristite noviju verziju internet preglednika
 • Provjerite da veličina svih dokumenata zajedno ne prelazi 20 Mb. (PDF i slikovne dokumente možete smanjiti povećanjem kompresije, uglavnom odabirom opcije kod spremanja koja se zove "Smallest file" ili "E-mail optimized")

Tržište rada na dohvat ruke

Ne propusti priliku, prijavi se

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politikama privatnosti.