Najčešća pitanja vezana za predaju zahtjeva za sezonske djelatnosti i aktiviranje prikaza zahtjeva predanih e-mailom.

Mogu ukoliko spadaju u prihvatljive djelatnosti i zadovoljavaju kriterije potpore. Informacije o kriterijima nalaze se u opisu pojedine mjere.

Ako ste zahtjev predali e-mailom, iz izbornika "Zahtjevi predani e-mailom" odaberite u kojem razdoblju ste predali zahtjev.Prikazat će se stranica za pronalaženje zahtjeva po OIB-u ili nazivu subjekta.
U prvom koraku, označite "Poslao sam poštom, fizički donio u pisarnicu ili poslao na e-mail @hzz.hr" i pritisnite gumb DALJENakon toga unosom OIB-a pronađite vaš predani zahtjev.Ili upišite prvih 3-4 slova naziva vašeg obrtaAko vam sustav potvrdi postojanje zahtjeva, ponuditi će vam opciju predaje dokaza o isplati plaća za aktualno razdoblje.Kliknite na gumb "Predaj dokaz"

Nakon predaje dokaza vaš zahtjev predan putem e-maila će biti vidljiv u aplikaciji Moji zahtjevi, a uz njega će biti prikaz predanog dokaza o isplati plaća.

Upute o predaji dokaza o isplati plaća pročitajte u temi Predaja dokaza o isplati plaća.

Slijedite upute u odgovoru na drugo pitanje "Predao sam zahtjev e-mailom ili poštom ali ga ne vidim u prikazu Moji zahtjevi."

Detaljne upute i smjernice za predaju dokaza o isplati plaća pročitajte u poglavlju Predaja dokaza o isplati plaća.

Ne.

Nakon što aktivirate prikaz zahtjeva predanog e-mailom, zahtjev će se pojaviti u popisu Moji zahtjevi u jahaču Ožujak-Svibanj ili u jahaču Lipanj

Ubuduće do zahtjeva dolazite tako da ga pronađete u popisu zahtjeva.
Jednom aktivirani zahtjev predan e-mailom postaje normalni zahtjev s kojim možete manipulirati i obavljati dodatne funkcije kao i s zahtjevima koji su iniicjalno predani putem web aplikacije. To znači da možete slati dopune/kokrecije klikom na gumb DOPUNA ZAHTJEVA ili kada je vrijeme - poslati Dokaz o isplati plaća klikom na gumb DOKAZ [Mjesec za koji predajete dokaz].

Da. Nakon što aktivirate prikaz zahtjeva i pošaljete dokaz o isplati plaća za odabrano razdoblje zahtjeva napravite sljedeće:

  • Na pregledu zahtjeva u aplikaciji Moji zahtjevi pored aktiviranog zahtjeva kliknite gumb DOPUNA ZAHTJEVA
  • U obrascu dopune zahtjeva u polje Razlog dopune opišite koje dokumente iz izvornog zahtjeva nadopunjujete  • U polje Dodatna dokumentacija pridodajte dokumente


Pošaljite dopunu zahtjeva klikom na gumb POŠALJI ZAHTJEV.

Za svaku mjeru unutar kategorije Pomoć i upiti nalazi se članak "Kako se pripremiti ya čim jednostavniju predaju zahtjeva.
Otvorite katagoriju u izborniku Pomoć i upiti za koju predajete zahtjev i pročitajte uputu.

Ako se vaš obrt/tvrtke ne pojavi kao izbor u izborniku "OIB ili naziv tvrtke/obrta" unesite ručno naziv, adresne podatke i OIB u obrazac.


Obrazac za upite vezane uz sezonske djelatnosti

Tržište rada na dohvat ruke

Ne propusti priliku, prijavi se

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politikama privatnosti.