Opća pitanja vezana za potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

Da, potrebno je dostaviti novi zahtjev putem online aplikacije za mjesec/mjesece za koji želite koristiti potoporu, za mjeru koju želite koristiti.

Mjere ožujak-srpanj više nisu aktivne. Nećete automatizmom dobiti potporu za rujan-prosinac ako ne predate novi zahtjev.

Ne postoji ograničenje. Možete predati zahtjev za novu mjeru ako vam je zahtjev za neku od prethodnih mjera odbijen.

[NOVO] Od 15. rujna zaprimaju se zahtjevi za mjeru za djelatnosti koja traje od rujna do prosinca. Maksimalni iznos potpore po radniku do 4.000 kn.

[NOVO] Od 15. rujna zaprimaju se zahtjevi za mjeru za mikropoduzetnike koja traje od rujna do prosinca. Maksimalni iznos potpore po radniku do 2.000 kn.

Za potporu od lipanj do prosinca aktivna je mjera Skraćivanje radnog vremena, za sve poslodavce s 10 ili više zaposlenih. Maksimalni iznos potpore po radniku do 2.000 kn.

Od srpnja do prosinca za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama osoba s invaliditetom dostupna je ova mjera. Maksimalni iznos potpore po radniku do 4.000 kn.

Poslodavci kojima je poslovanje narušeno zbog okolnosti koronavirusa:

 • do 4.000 kn po zaposleniku
 • pad prihoda od 60% ili više
 • unutar određenih NKD razreda (najviše ugrožene djelatnosti)

Mjera koju mogu koristiti: djelatnosti rujan-prosinac Saznaj više >

Poslodavci kojima je poslovanje narušeno zbog okolnosti koronavirusa (bez kriterija djelatnosti):

 • do 2.000 kn po zaposleniku
 • pad prihoda od 50% ili više
 • 9 ili manje zaposlenih

Mjera koju mogu koristiti: mikropoduzetnici rujan-prosinac Saznaj više >

Poslodavci kojima je poslovanje onemogućeno (zabranjeno) odlukom Stožera civiline zaštite:

 • do 2.000 kn po zaposleniku ako im je rad zabranjen do 14 dana
 • do 4.000 kn po zaposleniku ako im je rad zabranjen više od 14 dana
 • bez kriterija pada prihoda ili djelatnosti

Mjera koju mogu koristiti: djelatnosti rujan-prosinac Saznaj više >

Poslodavci kojima je poslovanje ograničeno odlukom Stožera civiline zaštite:

 • do 2.000 kn po zaposleniku, pad prihoda 50%
 • do 4.000 kn po zaposleniku, pad prihoda 60%

Mjere koje mogu koristiti:

 • djelatnosti rujan-prosinac (pad prihoda 60%, bez kriterija djelatnosti) Saznaj više >
 • mikropoduzetnici rujan-prosinac (pad prihoda 50%, bez kriterija djelatnosti, 9 ili manje zaposlenih) Saznaj više >

U razdoblju rujan-prosinac aktivne su još dvije mjere s specfičinijim kriterijima: mjera Skraćivanje radnog vremena i mjera za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama osoba s invaliditetom koje su krenule u lipnju i traju do prosinca.

Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu koristiti mjeru za sebe i ostale zaposlene.

Otvorite Moje zahtjeve, iz jahača odaberite mjeru na koju želite aplicirati i pritisnite gumb "Predaj zahtjev".
Slijedite upute na ekranu.

Ako za odabranu mjeru više nije moguća predaja zahtjeva, gumb neće biti vidljiv i pisati će informacija do kada je bilo moguće predavati zahtjeve.

Detaljne upute za predaju zahtjeva za pojedinu mjeru opisane su u članku "Kako se pripremiti da čim jednostavnije predate zahtjev?" koji je dostupan u temi pojedine mjere u izborniku POMOĆ i UPITI ili na linkovim:

NAPOMENA:
Zahtjev je bilo moguće predati e-mailom ožujak, te za sezonske djelatnosti u srpnju i lipnju. Za druge mjere NIJE moguće predati zahtjev (ili dokumentaciju) e-mailom.

Ako ste zahtjev predali e-mailom, iz izbornika "Zahtjevi predani e-mailom" odaberite u kojem razdoblju ste predali zahtjev.Prikazat će se stranica za pronalaženje zahtjeva po OIB-u ili nazivu subjekta.
U prvom koraku, označite "Poslao sam poštom, fizički donio u pisarnicu ili poslao na e-mail @hzz.hr" i pritisnite gumb DALJENakon toga unosom OIB-a pronađite vaš predani zahtjev.Ili upišite prvih 3-4 slova naziva vašeg obrtaAko vam sustav potvrdi postojanje zahtjeva, ponuditi će vam opciju predaje dokaza o isplati plaća za aktualno razdoblje.Kliknite na gumb "Predaj dokaz"

Nakon predaje dokaza vaš zahtjev predan putem e-maila će biti vidljiv u aplikaciji Moji zahtjevi, a uz njega će biti prikaz predanog dokaza o isplati plaća.

Upute o predaji dokaza o isplati plaća pročitajte u temi Predaja dokaza o isplati plaća.

Rok za isplatu potpore je do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec. Primjer: za potporu za kolovoz (na osnovu zahtjeva predanog u kolovozu), rok za isplatu je 30. rujan.

Ako niste predali svu potrebnu dokumentaciju, rok za isplatu je nakon što zaprimimo svu potrebnu dokumentaciju. Mogući su i drugi razlozi zašto potpora nije isplaćena u roku. Pročitajte detalje ovdje.

Korekcije i dopune možete napravite putem gumba "Dopuna zahtjeva".

U razlogu slanja dopune objasnite zašto šaljete dopunu, a u polje "Dokumentacija" učitajte nove dokumente.
Možete poslati više dopuna za jedan zahtjev.

Možete poslati još jedan dokaz o isplati plaća s točnim podacima.

U razlogu slanja dokaza objasnite zbog čega šaljete dopunu/korekciju.

Prema uvjetima korištenja mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19) propisano je:

 • poslodavcu se isplaćuje potpora u iznosu dp 2.000 kn ili do 4.000,00 kuna (ovisno o mjeri) po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu
 • Poslodavac se obvezuje radniku za kojeg je isplaćena Potpora, isplatiti plaću sukladno ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu, u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, a prema priznatom razdoblju isplate Potpore. Ukoliko je ugovorom o radu ili drugim radno pravnim propisima ugovorena minimalna plaća ili iznos manji od iznosa potpore, preporuka je da poslodavac isplati potporu u cijelosti.
 • Prilikom kontrole predmeta kod poslodavaca kod kojih se utvrde eventualne nepravilnosti (npr. isplaćen veći iznos potpore u odnosu na broj sati na koji je radnik prijavljen), zatražit će se povrat nepripadno isplaćenih sredstava.

Datum ovisi o mjeri koju koristite. Pronađite informaciju na koji dataum radnik mora biti zaposlen u opisu mjeru na koju aplicirate.

Poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 29.02.2020. mogu koristiti mjere.

Ukoliko više poslovnih subjekata imaju istog osnivača/vlasnika koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a u ukupnom broju zaposlenih ima više od 10 radnika, na njih se ne primjenjuje izuzeće, odnosno za vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste ne odobrava se potpora.

U opisu pojedine mjere objašnjeno za koje razdoblje se šalje usporedba ako poslodavac ne posluje godinu dana ili predaje kvartalne PDV izvještaje.

Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore. Više informacija

Dokaz o isplaćenoj plaći je popis radnika (ime, prezime i OIB) za koje ste isplatili plaću u mjesecu kada ste koristili potporu i JOPPD broj obrasca koji ste dostavili u Poreznu upravu za taj mjesec. Ako niste obveznik predaje JOPPD obrasca predajete izjavu o namjenskom utrošku dobivenih sredstava. Više informacija o predaji dokaza o isplati plaća pročitajte ovdje

Uparivanje podataka s Poreznom upravom vrši se automatski. U slučajevima kada podaci o korisnicima potpore za očuvanje radnih mjesta nisu iz tehničkih razloga prošli uparivanje s Poreznom upravom, Porezna će uprava dostaviti nadležnom područnom uredu Zavoda upit za dostavu podataka o korisniku mjere te će podaci biti dostavljeni direktno nadležnoj Poreznoj upravi kako bi otpis doprinosa bio omogućen.

Može, ukoliko poslodavac ima potrebu i hoće zaposliti osobu na upražnjeno radno mjesto nakon 29. veljače 2020.

Smijete, no trošak zapošljavanja ide na teret poslodavca.

Koristite link Zaboravljena lozinka i zatražite izradu nove lozinke.

U e-mailu koji ćemo vam poslati, kliknite na link RESETIRAJ LOZINKU i napravite novu. Link morate iskoristiti u roku 60 minuta nakon što ste zatražili izradu nove lozinke.

Poruke većinom stižu trenutno, ali primjećujemo da neki korisnici imaju zastoj u isporuci e-mail poruka i do 48 sati. Više

Ako u pregledu Moji zahtjevi vidite predani zahtjev - to znači da je zahtjev zaprimljen neovisno da li ste dobili e-mail potvrde.

Možete kliknuti na link "Pregled izvornog zahtjeva" te na kraju ekrana kliknite gumb zatražiti još jednom slanje e-maila potvrde.U pregledu Moji zahtjevi prikazane su aktivnosti promjena po vašim zahtjevima u zadnjih 48 sati. Potražite da li je aktivnost koju ste upravo napravili navedena u popisu. Ako je navedena - zaprimili smo sve što ste poslali.

Primjer nedavnih aktivnosti po zahtjevima korisnika (uokvireno je aktivnost predaje novog zahtjeva):Možete kliknuti na ID zahtjeva u poruci za prikaz detalja. Provjerite na taj način da je u zahtjevu zaprimljeno sve što ste predali.

Da, i možete koristiti jedan korisnički račun. Više informacija ovdje.

Ne. Zahtjevi i dokumentacija zaprimaju se isključivo putem web aplikacije Moji zahtjevi.

Na uredno zaprimljenu dokumentaciju, HZZ se obvezuje izdati ocijenu zahtjeva (pozitivnu ili negativnu) u roku 10 dana.

Da, uz određene uvjete koji su detaljno opisani u opisu potpore.

Online zahtjevi se primaju od ponedjeljka, 23. ožujka u 00:01.

Kod prve vaše posjete na web stranicu Očuvanje radnih mjesta pojavit će se poruka kojom tražimo dozvolu za slanje tzv. push notifikacija u vaš internet preglednik na računalu (ako koristite preglednik koji ih podržava) ili na mobilni uređaj (svi podržavaju notifikacije).

Notifikacije primaju samo oni uređaji s kojih ste posjetili web stranicu Očuvanje radnih mjesta i dozvolili primanje. Možete dozvoliti primanje na svim uređajima s kojih pristupate našoj web stranici, ali naša preporuka je da to napravite i na mobilnom uređaju jer će te tako vidjeti obavijesti čim je pošaljemo. Na računalu, obavijesti nisu vidljive kada je računalo neaktivno.Ako ste odabrali "Ne želim" - nismo vam slali obavijesti niti vam je ponovno prikazivana ova poruka.

Kroz obavijesti šaljemo sljedeće korisne informacije:

 • informacije o novim mjerama
 • informacije o rokovima predaje dokaza
 • informacije o promjenama kriterija postojećih mjera

Ako niste odobrili primanje obavijesti kod prve posjete našem webu, slijedite ove upute za reaktiviranje primanja obavijesti:

Kliknite ovdje te u skočnom prozoru koji će se pojaviti kliknite na "Želim primati", zatim u internet pregledniku dozvolite (Allow) primanje notifikacija s web stranice mjere-orm.hzz.hr


Ako ste blokirali primanje obavijesti, po uputi iznad neće vam se pojaviti opcija za ponovno primanje obavijesti.

Pročitajte upute za svoj internet preglednik Chrome, Firefox, Edge ili Safari kako dozvoliti primanje obavijesti s web stranice kojoj ste tu mogućnost zabranili.

Nakon što dozvolite primanje obavijesti, kod sljedeće posjete ponovo ćemo zatražiti dozvolu slanja obavijesti.Izgled obavijesti na Windows 10 računalu i Android mobilnom uređaju:

Tržište rada na dohvat ruke

Ne propusti priliku, prijavi se

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politikama privatnosti.