Potpora za srpanj-kolovoz za djelatnosti u NKD razredima H, I, J, N i R i povezane usluge

Glavni kriterij: pad prihoda od najmanje 60% u razdoblju lipanj 2020. naspram lipnja 2019. tj. srpanj 2020. naspram srpnja 2019. za zahtjeve predane u kolovozu.

Zahtjevi se primaju od 12. srpnja do 31. kolovoza 2020.

Možete koristiti mjeru za srpanj-kolovoz, ali samo u razdoblju za kolovoz. To znači da zahtjev za mjeru srpanj-kolovoz morate predati nakon 31. srpnja kada više niste korisnik mjere za mikropoduzetnike za srpanj.

Isto tako, ako želite odustati od mjere za mikropoduzetnike za srpanj, možete to napraviti na ovaj način i onda možete predati zahtjev za mjeru srpanj-kolovoz i koristiti je u srpnju i kolovozu.

Napominjemo da je mjera za mikropoduzetnike dostupna za sve djelatnost ako zapošljavate 9 ili manje radnika, dok mjera za srpanj-kolovoz je dostupna samo u nekima NKD razredima.

Poslodavci moraju obavljati gospodarsku djelatnost unutar NKD razreda H, I, J, N i R te imati pad prihoda od najmanje 60% u navedenim razdboljima:

  • u lipnju 2020. u odnosu na lipanj 2019. za korištenje potpore u srpnju
  • u srpnju 2020. u odnosu na srpanj 2019. za korištenje potpore u kolovozu

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prometa/prihoda za najmanje 60% u odnosu na veljaču 2020. godine. Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prometa/prihoda od 60% u drugom tromjesečju 2020., u odnosu na drugo tromjesečje 2019.

Zatjevi predani u srpnju vrijede i za kolovoz, ali je korisnik obvezan napraviti dopunu zahtjeva s PDV obrascima srpanj 2020. i srpanj 2019. Novi zahtjevi predani u kolovozu uključuju PDV obrasce srpanj 2020. i srpanj 2019.

Ne morate. Zahtjevi predani u srpnju vrijede i za kolovoz ali ne osiguravaju automatski ostvarivanje potpore u kolovozu.

Obvezni ste napraviti dopunu zahtjeva do 26. kolovoza s PDV obrascima srpanj 2020. i srpanj 2019. kojima dokazujete pad prihoda od najmanje 60%.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prometa/prihoda za najmanje 60% u odnosu na veljaču 2020. godine. Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prometa/prihoda od 60% u drugom tromjesečju 2020., u odnosu na drugo tromjesečje 2019.

Dopunu napravite klikom na gumb DOPUNA ZAHTJEVA koji je dostupan pored zahtjeva koji ste predali u srpnju za mjeru srpanj-kolovoz.

Da, dužni ste dokazati pad prihoda od 60% u srpnju 2020. slanjem PDV obrazaca za srpanj 2020. i usporednim razdobljem - srpanj 2019. Obrasce treba predati kroz Dopunu zahtjeva, do 26. kolovoza.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prometa/prihoda za najmanje 60% u odnosu na veljaču 2020. godine. Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prometa/prihoda od 60% u drugom tromjesečju 2020., u odnosu na drugo tromjesečje 2019.

Potpora se može zatražiti na osnovu sekundarne NKD djelatnosti ukoliko je prihvatljiva prema uvjetima mjere, ali morate obrazložiti u zahtjevu da Vam je to trenutno pretežita djelatnost, te se u tom slučaju potpora može odobriti samo za djelatnike koji zaista i rade u prihvatljivoj sekundarnoj djelatnosti. Obrazloženje napišite u polju II. Razlog podnošenja zahtjeva.

Pad prometa dokazuje se putem predanih PDV obrazaca Poreznoj upravi.
Porezna uprava će temeljem dostavljenih PDV obrasca, a na zahtjev Zavoda dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda za promatrano razdoblje.
Poslodavci koji nisu obveznici predaje PDV obrasca, pad prometa dokazuju tablicom usporedbe pada prometa/primitka koje možete preuzeti u opisu mjere.

Poslodavac za potporu može navesti samo radnike koji su kod njega bili zaposleni na dan 30. lipnja 2020. godine.

Poslodavac za potporu ne može navesti radnike kojima teče otkazni rok, kao niti radnike koji rade na daljinu.

Udruge i ustanove koje nisu u sustavu poreza na dobit ne mogu koristiti potporu.

Ako poslujete godinu dana ili duže, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda.
Ako poslujete manje od godine dana i predajete zahtjev u srpnju, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda, tj ovu tablicu ako predajete zahtjev u kolovozu.

Dokumete učitajte u to naznačena polja kod predaje zahtjeva:


Ako poslujete godinu dana ili duže, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda.
Ako poslujete manje od godine dana i predajete zahtjev u srpnju, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda, tj ovu tablicu ako predajete zahtjev u kolovozu.

Dokumete učitajte u to naznačena polja kod predaje zahtjeva:


Predajte jedan zahtjev - na nositelja djelatnosti s OIB-om od nositelja djelatnosti.
Upute za predaju dokaza o isplati plaća za obrt s dva suvlasnika pročitajte u temi Predaja dokaza o isplati plaća.

Pripremne radnje za uspješnu predaju zahtjeva:

  • Upoznajte se s zahtjevom kojega će te popunjavati
  • Napišite unaprijed tekstove 'Razlog podnošenja zahtjeva' i 'Poduzete aktivnosti za očuvanje radnih mjesta' u dokument na računalu. Kada dođete na korak 2., s kopiraj-zalijepi prebacite napisani tekst u odgovarajuća polja u obrascu
  • Preuzmite s naše stranice Excel tablicu popisa radnika za koje tražite potporu i ispunite je
  • Preuzmite s naše stranice Izjavu o točnosti, ispunite i spremite u PDF format
  • Pripremite PDV obrazac lipanj 2020. i lipanj 2019. (ili veljača 2020. ako ne poslujete godinu dana)
  • Ako niste obveznik predaje PDV obrasca, ili predajte kvartalna PDV izvješća, preuzmite s naše stranice tablicu usporedbe prihoda lipanj 2020. prema lipanj 2019. ili ako poslujete manje od godinu dana a predajete zahtjev u srpnju ovu tablicu, odnosno ovu ako predajete zahtjev u kolovozu.
  • Provjerite da li koristite noviju verziju internet preglednika
  • Provjerite da veličina svih dokumenata zajedno ne prelazi 20 Mb. (PDF i slikovne dokumente možete smanjiti povećanjem kompresije, uglavnom odabirom opcije kod spremanja koja se zove "Smallest file" ili "E-mail optimized")

Ako se vaša djelatnost ne pojavi kao izbor u izborniku "OIB ili naziv tvrtke/obrta" unesite ručno naziv, adresne podatke i OIB u obrazac.


Tržište rada na dohvat ruke

Ne propusti priliku, prijavi se

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politikama privatnosti.