Potpora za mikropoduzetnike za srpanj i kolovoz 2020.

Glavni kriterij: mikropoduzetnici koji zapošljavaju 9 ili manje radnika s padom prihoda 50% ili većim u usporednom razdoblju.

Zahtjevi se primaju od 3 kolovoza do 31. kolovza 2020.

Da, zahtjev vrijedi i za kolovoz ali imate obvezu predati dopunu zahtjeva s podacima o padu prihoda za srpanj 2020. u odnosu na srpanj 2019. Dopuna će se moći predavati od 3. kolovoza klikom na gumb DOPUNA ZAHTJEVA koji se nalazi pored zahtjeva kojega ste predali u srpnju za mjeru za mikropoduzetnike.

Ako ne predate dopunu zahtjeva s dokazom pada prihoda srpanj 2020. prema srpnju 2019. neće vam se isplatiti potpora u kolovozu.

Zahtjevi se primaju od 7. srpnja do 31. srpnja 2020.

Poslodavci moraju obavljati gospodarsku djelatnost i zapošljavati 9 ili manje radnika.
Pad prihoda u lipnju 2020. naspram lipnja 2019. od 50% ili više ako koristite mjeru u srpnju, tj. u srpnju 2020. naspram srpnja 2019. ako koristite mjeru u kolovozu.

Pad prometa dokazuje se putem predanih PDV obrazaca Poreznoj upravi.
Porezna uprava će temeljem dostavljenih PDV obrasca, a na zahtjev Zavoda dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda za promatrano razdoblje.
Poslodavci koji nisu obveznici predaje PDV obrasca, pad prometa dokazuju tablicom usporedbe pada prometa/primitka koje možete preuzeti u opisu mjere za srpanj tj. za kolovoz.

Poslodavac za potporu može navesti samo radnike koji su kod njega bili zaposleni na dan 30. lipnja 2020. godine.

Poslodavac za potporu ne može navesti radnike kojima teče otkazni rok, kao niti radnike koji rade na daljinu.

Udruge i ustanove koje nisu u sustavu poreza na dobit ne mogu koristiti potporu.

Ako poslujete godinu dana ili duže, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda.
Ako poslujete manje od godine dana, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda.

Dokumete učitajte u to naznačena polja kod predaje zahtjeva:


U tom slučaju morate predati tablicu usporedbe prihoda.

Ako poslujete godinu dana ili duže, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda koja uspoređuje lipanj 2020. i lipanj 2019.

Ako poslujete manje od godine dana, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda koja uspoređuje lipanj 2020. i veljaču 2020.

Predajte jedan zahtjev - na nositelja djelatnosti s OIB-om od nositelja djelatnosti.
Upute za predaju dokaza o isplati plaća za obrt s dva suvlasnika pročitajte u temi Predaja dokaza o isplati plaća.

Ne. Mjeru za mikropoduzetnike mogu koristiti poslodavci koji imaju 9 ili manje zaposlenih.

Poslodavac uz zahtjev šalje Izjavu o isplati plaća kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuje da je isplatio sve plaće radnicima za mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora u 2020.godini?

Pripremne radnje za uspješnu predaju zahtjeva:

  • Upoznajte se s zahtjevom kojega će te popunjavati
  • Napišite unaprijed tekstove 'Razlog podnošenja zahtjeva' i 'Poduzete aktivnosti za očuvanje radnih mjesta' u dokument na računalu. Kada dođete na korak 2., s kopiraj-zalijepi prebacite napisani tekst u odgovarajuća polja u obrascu
  • Preuzmite s naše stranice Excel tablicu popisa radnika za koje tražite potporu i ispunite je
  • Preuzmite s naše stranice Izjavu o točnosti, ispunite i spremite u PDF format
  • Preuzmite s naše stranice Izjavu o isplati plaća, ispunite i spremite u PDF format
  • Pripremite PDV obrazac lipanj 2020. i lipanj 2019. (ili veljača 2020. ako ne poslujete godinu dana)
  • Ako niste obveznik predaje PDV obrasca, ili predajte kvartalna PDV izvješća, preuzmite s naše stranice tablicu usporedbe prihoda lipanj 2020. prema lipanj 2019. ili ako poslujete manje od godinu dana ovu tablicu za usporedbu lipanj-veljača 2020.
  • Provjerite da li koristite noviju verziju internet preglednika
  • Provjerite da veličina svih dokumenata zajedno ne prelazi 20 Mb. (PDF i slikovne dokumente možete smanjiti povećanjem kompresije, uglavnom odabirom opcije kod spremanja koja se zove "Smallest file" ili "E-mail optimized")

Ako se vaša djelatnost ne pojavi kao izbor u izborniku "OIB ili naziv tvrtke/obrta" unesite ručno naziv, adresne podatke i OIB u obrazac.


Možete koristiti mjeru za srpanj-kolovoz, ali samo u razdoblju za kolovoz. To znači da zahtjev za mjeru srpanj-kolovoz morate predati nakon 31. srpnja kada više niste korisnik mjere za mikropoduzetnike za srpanj.

Isto tako, ako želite odustati od mjere za mikropoduzetnike za srpanj, možete to napraviti na ovaj način i onda možete predati zahtjev za mjeru srpanj-kolovoz i koristiti je u srpnju i kolovozu.

Napominjemo da je mjera za mikropoduzetnike dostupna za sve djelatnost ako zapošljavate 9 ili manje radnika, dok mjera za srpanj-kolovoz je dostupna samo u nekima NKD razredima.

Tržište rada na dohvat ruke

Ne propusti priliku, prijavi se

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politikama privatnosti.