Potpora za mikropoduzetnike rujan-prosinac 2020.

Glavni kriterij: mikropoduzetnici koji zapošljavaju 9 ili manje radnika s padom prihoda od najmanje 50% u usporednom razdoblju ili bez kriterija pada prihoda ako im je onemogućen rad zbog odluke Stožera.

Poslodavac mora obavljati gospodarsku djelatnost i zapošljavati 9 ili manje radnika, te imati pad prihoda od najmanje 50% u usporednom razdoblju.

U slučaju da je poslodavcu onemogućen rad odlukom Stožera tada ne mora dokazati pad prihoda od najmanje 50%.

U slučaju da je poslodavcu ograničen rad odlukom Stožera tada mora dokazati pad prihoda od najmanje 50%.

Zahtjev koji ste predali s razlogom ograničen ili onemogućen rad odlukom Stožera vrijedi samo za mjesec u kojemu vam je ograničen/onemogućen rad. Predajte novi zahtjev po kriteriju pada prihoda nakon što vam istekne ograničenje/zabrana rada.

Pročitajte odgovor na pitanje "Onemogućen mi je rad odlukom Stožera" za uputu kako predati zahtjev bez kriterija pada prihoda.

Zahtjevi se zaprimaju od 15. rujna do 15. siječnja 2021.

Zahtjev zaprimljen od 15 rujna do 15. listopada osigurava isplatu potpore od rujna od prosinca.
Zahtjev zaprimljen od 16. listopada do 15. studenog osigurava isplatu potpore od listopada do prosinca.
Zahtjev zaprimljen od 16. studenog do 15. prosinca osigurava isplatu potpore za studeni i prosinac.
Zahtjev zaprimljen od 16. prosinca do 15. siječnja 2021. osigurava isplatu potpore za prosinac.

Za razdoblje rujan-prosinac predaje se jedan zahtjev koji vrijedi za cijelo razdoblje osim u ovim iznimkama:

 • ako ste predali zahtjev po razlogu ograničenog/onemogućnog rada odlukom Stožera, nakon isteka ograničenja/zabrane morate predati novi zahtjev. Novim zahtjevom ostvarujete pravo potporu u mjesecu nakon isteka zabrane/ograničenja. Predajte zahtjev po rokovima predaje u odlomku iznad
 • ako vam je zahtjev odbijen u jednom mjesecu, za sljedeći mjesec predajte novi zahtjev

NAPOMENA:
Mimo navedenih iznimka, iako jednom predani zahtjev vrijedi za razdoblje rujan-prosinac svaki mjesec dužni ste produžiti zahtjev na sljedeći mjesec predajom DOPUNE ZAHTJEVA s dokumentacijom pada prihoda/primitaka za mjesec koji prethodi mjesecu u kojemu želite primiti potporu. Produženje ne morate poslati ako ustanovite da nemate pad prihoda po za kriterij mjere, zahtjev vam i dalje vrijedi.

U slučaju da u mjesecu iza opet imate dovoljan pad prihoda, predajte produženje zahtjeva na taj mjesec (primjer, u prosincu predajte produženje zahtjeva na prosinac s prihodom od studenog koji u tom slučaju zadovoljava kriterij pada prihoda).

Pročitajte niže odgovor kako se možete prebaciti na drugu mjeru, ako utvrdite da zadovoljavate kriterij druge mjere.

Ne, ne vrijedi! Morate predati novi zahtjev, koji vrijedi od rujna do prosinca. Pročitajte prethodni odgovor kako datum predaje utječe na mjesec za koji će vam se isplatiti potpora. Zahtjev predajte putem web aplikacije.

Zahtjev se produžuje mjesec-za-mjesec predajom DOPUNE ZAHTJEVA s dokumentacijom o padu prihoda/primitaka.

U svakom mjesecu morate dostaviti dopunu izvornog zahtjeva podacima o padu prihoda/primitaka za prethodni mjesec. Dostavom dopune produžujete zahtjev na trenutni mjesec (isplata potpore za taj mjesec). Na primjer, zahtjev predan u rujnu s podacima o prihodu u kolovozu (isplata potpore za rujan) produžujete na listopad predajom dokaza o prihodu u rujnu za isplatu potpore za listopad.

Kada predate dopunu zahtjeva s produženjem, na pregledu aktivnosti zahtjeva naći će te informaciju o predanom produženju:Savjeti kako postupiti ako vam pad prihoda za produženje nije u kriteriju za mjeru koju koristite:

 • Ako imate povećanje pada prihoda na 60% ili više (kriterij za mjeru za djelatnosti) možete umjesto produženja zahtjeva za mikropoduzetnike predati novi zahtjev za mjeru za djelatnosti
 • Ako ste koristili mjeru za djelatnosti i više nemate pad prihoda od 60%, ne možete produžiti taj zahtjev ali možete predati novi zahtjev za mjeru mikropoduzetnike (pad prihoda 50% ili više)

Zahtjevi se produžuju od 1. do kraja mjeseca tekućeg mjeseca.

Za situaciju kada nemate pad prihoda mjesec-za-mjesec koji zadovoljava kriterij mjere napravite ovako (primjer slučaja:

 • Predajte zahtjev u rujnu s padom prihoda u kolovozu
 • Nemojte produživati zahtjev na listopad (predajom DOPUNE ZAHTJEVA u listopadu s prihodom od rujna)
 • Predajte u studenom DOPUNU ZAHTJEVA (s padom prihoda u listopadu) koja će vam osigurati potporu za listopad
 • Ako vam se pad prihoda nastavlja na i studeni, produžite zahtjev na prosinac predajom DOPUNE ZAHTJEVA u prosincu o padu prihoda u studenom

Po ovom primjeru isplati će vam se potpora od 2.000 kn/radniku za rujan, studeni i prosinac

Da, moguće je koristiti mjeru za djelatnosti. Nije moguće istovremeno (u jednom mjesecu) koristiti više od jedne mjere. Prebaciti se možete predajom zahtjeva za drugu mjeru, što morate napraviti u roku u kojemu se primaju zahtjevi za mjesec u kojemu želite koristiti drugu mjeru.

Kako se prebacujete na drugu mjeru:

 • Nemojte produžiti zahtjev za mjeru koju već koristite na sljedeći mjesec. To znači - nemojte predati dopunu zahtjeva s dokumentacijom pada prihoda za sljedeći mjesec.
 • Ako ste već produžili zahtjev, putem dopune predajte odustajanje/raskid od postojećeg zahtjeva
 • Predajte novi zahtjev za drugu mjeru u roku za predaju zahtjeva za mjesec u kojemu želite koristiti potporu po toj mjeri

Primjer:
Ako u rujnu koristite mjeru mikropoduzetnici rujan-prosinac (u kolovozu imate pad prihoda 50% ili više), u listopadu se možete "prebaciti" na mjeru djelatnosti rujan-prosinac ako ste utvrdili da vam je u rujnu pad prihoda 60% ili više i time ste zadovoljili kriterij druge mjere. Naravno, morate zadovoljiti i ostale kriterije mjere na koju se želite prebaciti.

Ne. Mjeru za mikropoduzetnike mogu koristiti poslodavci koji imaju 9 ili manje zaposlenih u trenutku predaje zahtjeva.

U slučaju da je poslodavcu onemogućen rad odlukom Stožera tada za mjesec u kojemu mu je onemogućen rad ne mora dokazati pad prihoda.


Da bi predali zahtjev bez dokaza pada prihoda slijedite ove upute:

 • Na drugom koraku ispunjavanja zahtjeva na pitanje II. - Razlozi podnošenja zahtjeva označite Onemogućen rad odlukom Stožera  U izborniku odaberite na koliko dana vam je onemnogućen rad (manje od 14 dana ili više od 14 dana).

 • Na trećem koraku, Dokumentacija, učitajte kopiju odluke Stožera u za to predviđeno polje.

Zahtjev koji ste predali s razlogom "Onemogućen rad odlukom Stožera" vrijedi samo za mjesec u kojemu vam je onemogućen rad. Predajte novi zahtjev po kriteriju pada prihoda nakon što vam istekne ograničenje/zabrana rada.

Pročitajte odgovor na pitanje "Na koji način poslodavac dokazuje pad prihoda?" ako predajete zahtjev zbog smanjene gospodarske aktivnost-pada prihoda/primitaka.

NAPOMENA: Poslodavci kojima je ograničen rad moraju predati dokumentaciju pada prihoda i priložiti odluku Stožera o ograničenju rada.

Potpora se može zatražiti na osnovu sekundarne NKD djelatnosti ukoliko je prihvatljiva prema uvjetima mjere, ali morate obrazložiti u zahtjevu da Vam je to trenutno pretežita djelatnost.

Također, u tom slučaju potpora može odobriti samo za djelatnike koji zaista i rade u prihvatljivoj sekundarnoj djelatnosti.

Obrazloženje napišite u polju II. Razlog podnošenja zahtjeva.

Pad prihoda dokazuje se putem predanih PDV obrazaca Poreznoj upravi, ili tablicom usporedbe prihoda/primitaka.

Razdoblje koje se uspoređuje za kriterij pada prihoda objašnjeno je u odgovoru na pitanje "Koja su uspredna razdoblja za dokazivanje pada prihoda?" i ovisi o datumu predaje zahtjeva, koliko dugo poslodavac posluje i koje je vrste kao porezni obveznik.

Pročitajte odgovor na sljedeća dva pitanja za detaljne upute pojedinih kategorija PDV obveznika.

U smislu ovih kriterija prihodima/primicima se smatraju podaci o vrijednosti isporuka dobara i usluga iskazanih pod točkama I., II.1., II.2. i II.3. Obrasca PDV neovisno o njihovoj prirodi, strukturi i načinu obračuna. Iznimno, poduzetnici koji relativnu većinu svojih prihoda/primitaka ostvaruju isporukom dobara i usluga za koje pravo oporezivanja imaju druge države, a takve izlazne račune ne iskazuju na PDV obrascu, mogu dokazivati pad prihoda i drugom vjerodostojnom dokumentacijom uz navođenje članka Zakona o PDV-u koji regulira takva izuzeća.

Za poslodavce koji posluju godinu dana ili duže:

 • kolovoz 2020. u odnosu na kolovoz 2019. za korištenje potpore u rujnu
 • rujan 2020. u odnosu na rujan 2019. za korištenje potpore u listopadu
 • listopad 2020. u odnosu na listopad 2019. za korištenje potpore u studenom
 • studeni 2020. u odnosu na studeni 2019. za korištenje potpore u prosincu

Ako poslodavac ne posluje godinu dana, usporedni mjesec u svim slučajevima je veljača 2020.

Ako je poslodavac obveznik kvartalne (tromjesečne) predaje PDV izvješća:

 • drugo tromjesečje 2020. u odnosu na drugo tromjesečje 2019. za korištenje potpore u rujnu
 • treće tromjesečje 2020. u odnosu na treće tromjesečje 2019. za korištenje potpore u listopadu do prosinca.

Ako poslodavac ne posluje godinu dana, usporedno tromjesečje je prvo tromjesečje 2020.

PDV obveznici predaju PDV obrazac u PDF obliku.
Ako predaju mjesečno PDV izvješće, tada je to PDV obrazac za razdoblje jednog mjeseca.
Ako predaju kvartalno PDV izvješće, tada je to PDV obrazac za razdoblje jednog kvartala.

Pročitajte prethodni odgovor za usporedna razdoblja, ovisno o datumu predaje zahtjeva i koliko dugo poslujete.

Ako poslujete godinu dana ili duže, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda.
Ako poslujete manje od godine dana, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda.

Tablicu učitajte u za tablicu naznačeno polje kod predaje zahtjeva:


Kod predaje zahtjeva, u drugom koraku na pitanje "II. Razlog predaje zahtjeva" odgovorite Pad poslovnih aktivnosti - prihoda/primitaka.U trećem koraku, DOKUMENTACIJA, u predviđena polja učitajte PDV obrasce ili tablicu usporedbe prihoda/primitaka za usporedno razdoblje kako je napisana uputa na obrascu (na slici je primjer obrasca, razdoblja usporedbe biti će drugačija u stvarnoj predaji zahtjeva).


NAPOMENA: Poslodavci kojima je ograničen rad moraju predati dokumentaciju pada prihoda i priložiti odluku Stožera o ograničenju rada.

Pripremne radnje za uspješnu predaju zahtjeva:

 • Upoznajte se s zahtjevom kojega će te popunjavati
 • Napišite unaprijed tekstove 'Razlog podnošenja zahtjeva' i 'Poduzete aktivnosti za očuvanje radnih mjesta' u dokument na računalu. Kada dođete na korak 2., s kopiraj-zalijepi prebacite napisani tekst u odgovarajuća polja u obrascu
 • Preuzmite s naše stranice tablicu popisa radnika za koje tražite potporu i ispunite je
 • Pripremite PDV obrazac za prethodni mjesec 2020. i usporedni iz 2019. (ili veljača 2020. ako ne poslujete godinu dana)
 • Ako ste obveznik kvartalne predaje PDV obrasca, pripremite izvješće za II. kvartal 2020. i II. kvartal 2019. (ili I. kvartal 2020. ako ne poslujete godinu dana) za zahtjev predan u rujnu. Za zahtjev predan od listpada do prosinca usporedni je III. kvartal 2020. i III. kvartal 2019.
 • Ako niste obveznik predaje PDV obrasca preuzmite s naše stranice tablicu usporedbe prihoda 2020. prema 2019. ili ako poslujete kraće od godinu dana ovu tablicu
 • Ako ste obrt ili sezonska djelatnost, pročitajte korisne informacije ovdje.
 • Provjerite da li koristite noviju verziju internet preglednika
 • Provjerite da veličina svih dokumenata zajedno ne prelazi 20 Mb. (PDF i slikovne dokumente možete smanjiti povećanjem kompresije, uglavnom odabirom opcije kod spremanja koja se zove "Smallest file" ili "E-mail optimized")

Primjeri ograničenja rada:

 • ograničenje radnog vremena na kraće radno vrijeme
 • ograničenje kapaciteta (npr. broj osoba koji mogu boraviti u prostoru, na događaju, u prijevozu itd)

Da bi vam se priznao kriterij ograničenje rada, mora postojati Odluka Stožera Civilne zaštite (nacionalnog, županijskog ili lokalnog) koja ograničava rad za djelatnost u kojoj vi poslujete. U slučaju da je ograničen rad vašem značajnom kupcu (te zbog toga vaše poslovanje ima smanjeni promet) - kriterij vaše prijave ne može biti ograničen rad, već "smanjena poslovna aktivnost - pad prihoda/primitaka". Razlog tome što vama nije u tom trenutku ograničen ili onemogućen rad odlukom Stožera, ali su okolnosti prouzročene koronavirusom utjecale na vaš promet/prihod.Poslodavac za potporu može navesti samo radnike koji su kod njega bili zaposleni na dan 31. kolovoz 2020. godine.

Poslodavac za potporu ne može navesti radnike kojima teče otkazni rok, kao niti radnike koji rade na daljinu.

Poslodavac uz zahtjev šalje Izjavu o isplati plaća kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuje da je isplatio sve plaće radnicima za mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora u 2020.godini?

Udruge i ustanove koje nisu u sustavu poreza na dobit ne mogu koristiti potporu.

Tržište rada na dohvat ruke

Ne propusti priliku, prijavi se

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politikama privatnosti.