Najčešća pitanja vezana za potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

U tijeku je kontrola podataka putem uparivanja s podacima iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Porezne uprave temeljem dostavljenih dokaza poslodavaca o isplati plaće za ožujak. Nakon završetka kontrole, isplate se nastoje izvršiti u što skorijem roku. Naime, s obzirom da je uvjet za nastavak isplate potpore dostava dokaza o isplati plaće za prethodni mjesec za sve radnike za koje je isplaćena potpora, Zavod radi obveze odgovornog postupanja s javnim sredstvima provodi detaljnu kontrolu putem uparivanja podataka s Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje i Poreznom upravom.

Premda je rok za isplatu potpore korisnicima za prethodni mjesec do 15. u mjesecu, zbog velike količine podataka te kašnjenja s dostavom dokumentacije u pojedinim slučajevima, postupak kontrole traje duže nego što je inicijalno planirano te stoga isplata sredstava teče sporije nego je predviđeno.

Uparivanje podataka s Poreznom upravom vrši se automatski. U slučajevima kada podaci o korisnicima potpore za očuvanje radnih mjesta nisu iz tehničkih razloga prošli uparivanje s Poreznom upravom, Porezna će uprava dostaviti nadležnom područnom uredu Zavoda upit za dostavu podataka o korisniku mjere te će podaci biti dostavljeni direktno nadležnoj Poreznoj upravi kako bi otpis doprinosa bio omogućen.

Dokaz treba predati do 5. lipnja, a mogućnost je otvorena od 7. svibnja.

Ne, ne morate predati novi zahtjev, ali morate predati dopunu zahtjeva za sve zahtjeve koje ste predali u ožujku kada dobijete e-mail obavijest o tome.

Pripremne radnje za uspješnu predaju zahtjeva:

 • Upoznajte se sa zahtjevom kojega će te popunjavati
 • Napišite unaprijed tekstove 'Razlog podnošenja zahtjeva' i 'Poduzete aktivnosti za očuvanje radnih mjesta' u dokument na računalu. Kada dođete na korak 2., s kopiraj-zalijepi prebacite napisani tekst u odgovarajuća polja u obrascu
 • Preuzmite s naše stranice Excel tablice popisa radnika za koje tražite potporu i ispunite ih
 • Preuzmite s naše stranice Izjavu o točnosti, ispunite i spremite u PDF format
 • Provjerite da li koristite noviju verziju internet preglednika
 • Provjerite da veličina svih dokumenata zajedno ne prelazi 20 Mb. (PDF i slikovne dokumente možete smanjiti povećanjem kompresije, uglavnom odabirom opcije kod spremanja koja se zove "Smallest file" ili "E-mail optimized")
 • Ako trebate predložak tablice prihoda i primitaka (za dokaz pada gospodarske aktivnosti), pročitajte niže odogovor na pitanje "Da li postoji predložak tablice prihoda..."

Novi zahtjev možete predati pod ovim uvjetima:

 • Zahtjev za ožujak vam je odbijen
 • Zahtjev za ožujak vam je pozitivno riješen po jednom razlogu (npr. zabrana rada po odluci Stožera civilne zaštite), a sada želite prijaviti drugi razlog - pad prihoda
 • Imate više djelatnosti pa prijavljujete drugu djelatnost (uz napomenu da za drugu djelatnost mora biti drugačiji razlog od prvobitnog zahtjeva

Sustav će vas informirati porukom ako vam nije dozvoljena predaja novog zahtjeva:

Otvorite Moje zahtjeve te na dnu popisa zaprimljenih zahtjeva kliknite gumb "Novi zahtjev".
Slijedite upute na ekranu.

Novi zahtjev ne možete predati ako ste u jednoj od ovih kategorija:
 • Već ste predali dva zahtjeva s različitim razlozima za isti OIB
 • Oba zahtjeva su vam pozitivno riješena

Poruke većinom stižu trenutno, ali primjećujemo da korisnici koji koriste yahoo.com e-mail uslugu imaju zastoj u isporuci poruka i do 24 sata. Više

 • Poslodavac je dužan dokaze o isplati plaće za 03/2020, koja je isplaćena u 04/2020 dostaviti najkasnije do 5. svibnja 2020.
 • Poslodavac je dužan dokaze o isplati plaće za 04/2020, koja je isplaćena u 05/2020 dostaviti najkasnije do 5. lipnja 2020.
 • Poslodavac je dužan dokaze o isplati plaće za 05/2020, koja je isplaćena u 06/2020 dostaviti najkasnije do 5. srpnja 2020.

Prema uvjetima korištenja mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19) propisano je:

 • poslodavcu se isplaćuje potpora u iznosu od 3.250,00 kuna za mjesec ožujak, odnosno potpora u iznosu od 4.000,00 kuna za mjesec travanj, svibanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu
 • Poslodavac se obvezuje radniku za kojeg je isplaćena Potpora, isplatiti plaću sukladno ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu, u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, a prema priznatom razdoblju isplate Potpore. Ukoliko je ugovorom o radu ili drugim radno pravnim propisima ugovorena minimalna plaća ili iznos manji od iznosa potpore, preporuka je da poslodavac isplati potporu u cijelosti.
 • Prilikom kontrole predmeta kod poslodavaca kod kojih se utvrde eventualne nepravilnosti (npr. isplaćen veći iznos potpore u odnosu na broj sati na koji je radnik prijavljen), zatražit će se povrat nepripadno isplaćenih sredstava.

Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu koristiti mjeru za sebe i ostale zaposlene.

Za radnike zaposlene nakon 29. veljače 2020. potpora se ne može odobriti, osim kad se radi o zapošljavanju zamjene za radnike za koje se koristila Potpora, a ugovori o radu nisu otkazani krivnjom poslodavca.

Poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 29.02.2020. mogu koristiti mjeru.

Ukoliko više poslovnih subjekata imaju istog osnivača/vlasnika koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a u ukupnom broju zaposlenih ima više od 10 radnika, na njih se ne primjenjuje izuzeće, odnosno za vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste ne odobrava se potpora.

Poslodavci koji nisu isplatili plaću za veljaču 2020. godine ne mogu koristiti mjeru.

Ako u preostalom dijelu djelatnosti imate pad poslovnih aktivnosti ili neki od drugih opravdanih razloga i za sve želite ostvariti potporu možete odabrati razlog korištenja potpore ili predati odvojene zahtjeve prema razlogu opravdanosti

Ukoliko poslujete kraće od 12 mjeseci potrebno je dostaviti tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen Zahtjev s prethodnim mjesecom prije podnošenja Zahtjeva

Da, preuzmite i ispunite ovu Excel tablicu te je priložite u polje "Dokumentacija za dokaz pada gospodarske aktivnosti" prilikom slanja zahtjeva.

Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev za prvu isplatu potpore.

Dokaz o isplaćenoj plaći je popis radnika (ime, prezime i OIB) za koje ste isplatili plaću u ožujku i JOPPD broj obrasca na kojem ste prijavili radnike za koje ste tražili potporu. Ako niste obveznik predaje JOPPD obrasca - označite "nisam obveznik predaje JOPPD obrasca" i pročitajte odgovor odmah ispod kako poslati dokaz o isplati plaća.

Dovoljno je dostaviti vlastoručno potpisanu izjavu obrtnika/ce da su sredstva potpore za očuvanje radnih mjesta utrošena sukladno namjeni potpore.

Može, ukoliko poslodavac ima potrebu i hoće zaposliti osobu na upražnjeno radno mjesto nakon 29. veljače 2020.

Smijete, no trošak zapošljavanja ide na teret poslodavca.

Ako u preostalom dijelu djelatnosti imate pad poslovnih aktivnosti ili neki od drugih opravdanih razloga i za sve želite ostvariti potporu možete odabrati razlog korištenja potpore ili predati odvojene zahtjeve prema razlogu opravdanosti.

Predaje se jedan zahtjev kojim se odobrava pravo na isplatu potpore u najduljem trajanju od tri mjeseca, odnosno do prestanka odluke Stožera.

 • Najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza.
 • dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev za prvu isplatu potpore

Najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev za prvu isplatu potpore.

PRIMJER: za isplate u travnju nije potrebno dostaviti dokaz o isplati plaće, dok je za isplate u svibnju potrebno dostaviti dokaz o isplati plaće za ožujak do 5. u mjesecu, za lipanj dokaz o isplati plaće za travanj do 5. umjesecu itd.

Mogu, za navedeno nema sankcija, no Zavod prije isplate sredstava koje je u obvezi isplatiti do 15. u tekućem mjesecu za prethodni izvršiti kontrolu o osiguranicima u sustavu mirovinskog osiguranja i solventnost poslovnog računa poslodavca.

Zavod je u obvezi pozvati poslodavca te ga upozoriti na obvezu isplate plaće i dostave dokaza najkasnije do 5. u mjesecu kako bi se radnicima isplatila plaća za ožujak.

Da, i možete koristiti jedan korisnički račun.

Ne, ova potpora je dostupna poduzetnicima koji su u Prihvatljivom sektoru, o čemu se možete informirati u opisu potpore ili u Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera u 2020. godini.

Molimo vas da koristite on-line prijavu ili e-mailom na adresu pisarnice Regionalnog centra/Područnog ureda HZZ-a županije u kojoj je registrirana tvrtka. Ili u slučaju da ne možete digitalnim kanalima, možete predati osobno u nadležni HZZ-ov Regionalni ili Područni ured.

Na uredno zaprimljenu dokumentaciju, HZZ se obvezuje izdati Rješenje (pozitivno ili negativno) u roku 10 dana.

Da, uz određene uvjete koji su detaljno opisani u opisu ove potpore.

Online zahtjevi se primaju od ponedjeljka, 23. ožujka u 00:01.

Obrazac za slanje pitanja vezana uz mjeru Očuvanje radnih mjesta

Tržište rada na dohvat ruke

Ne propusti priliku, prijavi se

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politikama privatnosti.