Statistika korisnika potpore za očuvanje radnih mjesta - svibanj 2020.

Osvježeno: 17. srpanj 2020.

Broj poslodavaca za koji je isplaćena potpora: 98.532
Broj radnika za koje je isplaćena potpora: 485.995
Ukupno isplaćeno: 1.897.188.704 kn

  Broj korisnika potpore Broj radnika Isplaćena sredstva Udio poslodavaca
Mikro poduzetnici - do 10 radnika 91.711 222.655 858.628.901 kn 93,08 %
Mali poduzetnici - od 11 do 50 radnika  5.935 120.045 471.415.460 kn 6,02 %
Srednji poduzetnici - 51 do 250 radnika 769 78.757 313.481.126 kn 0,78 %
Veliki poduzetnici - više od 251 radnika 117 64.538 253.663.217 kn 0,02 %
Ukupno 98.532 485.995 1.897.188.704 kn 100 %

Graf: Broj korisnika potpore ORM, svibanj 2020.

Graf: Struktura korisnika potpore ORM po broju radnika u potpori.

Graf: Isplaćena sredstva korisncima potpore ORM za svibanj 2020.

Graf: Udio poslodavaca po veličini.

Graf: Broj radnika u potpori ORM po veličini poslodavca.