Statistika korisnika potpore za očuvanje radnih mjesta - svibanj 2020.

Osvježeno: 15. siječanj 2021.

Broj poslodavaca za koje je isplaćena potpora: 100.480
Broj radnika za koje je isplaćena potpora: 508.432
Ukupno isplaćeno: 1.991.768.026 kn

  Broj korisnika potpore Broj radnika Isplaćena sredstva Udio poslodavaca
Mikro poduzetnici - do 10 radnika 93.431 227.532 879.519.096 92,98 %
Mali poduzetnici - od 11 do 50 radnika  6.097 123.074 485.241.430 kn 6,07 %
Srednji poduzetnici - 51 do 250 radnika 820 84.130 337.512.835 kn 0,82%
Veliki poduzetnici - više od 251 radnika 132 73.696 289.494.666kn 0,13 %
Ukupno 100.480 508.432 1.991.768.026 kn 100 %