Statistika korisnika potpore za očuvanje radnih mjesta - ožujak 2020.

Osvježeno: 15. siječanj 2021.

Broj poslodavaca za koje je isplaćena potpora: 84.242
Broj radnika za koje je isplaćena potpora: 500.667
Ukupno isplaćeno: 1.611.576.288 kn

  Broj korisnika potpore Broj radnika Isplaćena sredstva Udio poslodavaca
Mikro poduzetnici - do 10 radnika 77.252 196.624 633.244.694 kn 91,70 %
Mali poduzetnici - od 11 do 50 radnika  5.903 122.126 394.256.441 kn 7,01 %
Srednji poduzetnici - 51 do 250 radnika 925 95.795 307.308.850 kn 1,10
Veliki poduzetnici - više od 251 radnika 162 86.122 276.766.303 kn 0,19 %
Ukupno 84.242 500.667 1.611.576.288 kn 100 %