Statistika korisnika potpore za očuvanje radnih mjesta - ožujak 2020.

Osvježeno: 4. rujan 2020.

Broj poslodavaca za koji je isplaćena potpora: 84.743
Broj radnika za koje je isplaćena potpora: 502.641
Ukupno isplaćeno: 1.617.337.600 kn

  Broj korisnika potpore Broj radnika Isplaćena sredstva Udio poslodavaca
Mikro poduzetnici - do 10 radnika 77.741 197.145 634.685.125 kn 91,74 %
Mali poduzetnici - od 11 do 50 radnika  5.913 122.495 395.419.823 kn 6,98 %
Srednji poduzetnici - 51 do 250 radnika 925 95.804 307.723.615 kn 1,09 %
Veliki poduzetnici - više od 251 radnika 164 87.197 279.509.037 kn 0,03 %
Ukupno 84.743 502.641 1.617.337.600 kn 100 %

Graf: Broj korisnika potpore za ožujak 2020.

Graf: Struktura korisnika po broju radnika u potpori.

Graf: broj radnika po veličini poduzetnika za ožujak 2020.

Graf: Isplaćena sredstva u tisućama HRK za ožujak 2020.

Graf: Udio poslodavaca po veličini u % za ožujak 2020.