Statistika korisnika potpore za očuvanje radnih mjesta - ožujak 2020.

Osvježeno: 10. lipanj 2020.

Broj poslodavaca za koji je isplaćena potpora: 85.143
Broj radnika za koje je isplaćena potpora: 502.075
Ukupno isplaćeno: 1.614.281.399 kn

  Broj korisnika potpore Broj radnika Isplaćena sredstva Udio poslodavaca
Mikro poduzetnici- do 10 radnika 78.135 197.144 634.086.067 kn 91,77 %
Mali poduzetnici- od 11 do 50 radnika  5.920 122.651 395.846.898 kn 6,95 %
Srednji poduzetnici- 51 do 250 radnika 926 96.035 307.872.386 kn 1,09 %
Veliki poduzetnici- više od 251 radnika 162 86.245 276.476.048 kn 0,03 %
Ukupno 85.143 502.075 1.614.281.399 kn 100 %