Statistika korisnika potpore za očuvanje radnih mjesta - lipanj 2020.

Osvježeno: 4. rujan 2020.

Broj poslodavaca za koji je isplaćena potpora: 18.030
Broj radnika za koje je isplaćena potpora: 78.322
Ukupno isplaćeno: 304.704.621 kn

  Broj korisnika potpore Broj radnika Isplaćena sredstva Udio poslodavaca
Mikro poduzetnici - do 10 radnika 17.142 37.989 145.975.610 kn 95,07 %
Mali poduzetnici - od 11 do 50 radnika  745 14.616 56.886.411 kn 4,13 %
Srednji poduzetnici - 51 do 250 radnika 125 13.547 53.495.586 kn 0,69 %
Veliki poduzetnici - više od 251 radnika 18 12.170 48.347.014 kn 0,02 %
Ukupno 18.030 78.322 304.704.621 kn 100 %

Graf: Broj korisnika potpore ORM, lipanj 2020.

Graf: Struktura korisnika potpore ORM po broju radnika u potpori.

Graf: Isplaćena sredstva korisncima potpore ORM za svibanj 2020.

Graf: Udio poslodavaca po veličini.

Graf: Broj radnika u potpori ORM po veličini poslodavca.